Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeudet uutisissa

Mitä opin

Tutustutaan ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista uutisten avulla.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, HY

Ohjeet:
 

  1. Vaihe 
  • Jakaantukaa pareihin tai pienryhmiin. 
  • Pohtikaa ryhmissä tiedotusvälineissä uutisoituja tapahtumia ihmisoikeusnäkökulmasta. Käyttäkää lähteinä uutisia, lehtikuvia ja ajankohtaisohjelmia. 
  • Miettikää, miten uutisissa kuvatut tapahtumat vaikuttavat yksittäisen ihmisen tai yhteisön arkeen. Pohtikaa tapahtumien taustatekijöitä ja olisiko tilanne voitu estää. 

      2. Vaihe 

  • Valitkaa ryhmissä yksi ihmisoikeusteemaan sopiva uutinen ja tehkää siitä infojuliste. 
  • Vastatkaa julisteessa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi, miten, kuka ja millä seurauksella? 
  • Esittäkää sitten julisteenne muulle luokalle. Perustelkaa, miksi valitsitte kyseisen uutisen ja miten uutinen liittyy ihmisoikeuksiin. 

Harjoitusta helpottaa tutustuminen ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistuksen (liite1) tai lapsen oikeuksien sopimuksen (liite 2). 

Lähde: ABC ensiaskeleet rauhankasvatukseen 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä