Ihmisoikeustehtävä

Arki eri maissa

Mitä opin

Perehdytään eri maiden yhteiskuntarakenteeseen, kulttuuriin ja elinolosuhteisiin. Askarrellaan valtioista infokartat luokan seinälle.

Tehtävän kuvaus

Jakaantukaa 4-5 hengen ryhmiin. Valitkaa valtio, jonka yhteiskuntaan, kulttuuriin, tapoihin ja elinolosuhteisiin perehdytte. Tietoa ja tilastoja eri valtioista löytyy Globaliksesta. Perehtykää eri medioiden välityksellä valitsemastanne valtiosta kertovaan uutisointiin ja kuvallisiin lähteisiin.

Selvittäkää ryhmissä:

 • Maan asukasmäärä
 • Odotettavissa oleva elinikä
 • Lukutaitoprosentti ja koulunkäyntiaste
 • Viralliset kielet sekä mahdolliset muut kielet
 • Historian keskeisimmät tapahtumat
 • Kulttuurin ominaispiirteet
 • Yhteiskunnallinen tilanne ja puoluejärjestelmä
 • Taloudellinen tilanne ja BKT
 • Yleisimmät elinkeinon muodot
 • Yleisimmät tuonti- ja vientituotteet

Selvittäkää lisäksi:

 • Minkälaista elämää ihmiset maassa elävät?
 • Minkälaista on lapsiperheen arki?
 • Millaista olisi viettää lapsuutta kyseisessä maassa?

Piirtäkää valtion kartta isolle paperille. Merkitkää karttaan keskeisimmät maantieteelliset alueet, kaupungit, joet ja järvet. Sijoittakaa löytämänne tiedot karttaan.

Kuvittakaa kartta ihmishahmoilla, joiden kautta kuvaatte maan kulttuuria, tapoja ja ihmisten arkea.
Kootkaa kartat luokan seinälle ja esitelkää ne vuorotellen. Millaisia eroja ja yhteneväisyyksiä maista löydätte?

 

Asiasanat