Tyttöjen oikeudet Loliondossa

Pohjois-Tansanian maasai-yhteisö keskustelee tyttöjen oikeuksista.

Video on maasai-yhteisön itse tekemä käsikirjoitusta ja kuvausta myöten yhteisövideo-metodilla. Kyse ei siis ole ammattilaisten tekemästä videosta, vaan yhteisön jäsenten omasta tuotoksesta. Itse videon tekemisen prosessi on tärkeä ja se osaltaan vaikuttaa . Videoiden tekemisen kautta yhteisö on käsitellyt aihetta ja sen haasteita yhdessä. Lisätietoa videon tuottaneesta YK-liiton hankkeesta ja yhteisövideoista täällä.

Tuottajat:

Suomen YK-liitto
UNA Tanzania
InsightShare
Oltoilo Le-maa

Linkki
Video: Tyttöjen oikeudet Loliondossa