Mitä YK-sopimukset tarkoittavat arjessamme?

Yle Puheen ohjelmasarja käsittelee YK:ssa solmittujen kansainvälisten sopimuksen merkitystä suomalaisessa arjessa.

Suomen YK-liiton toimittamassa neliosaisessa radio-ohjelmassa käsitellään Lapsen oikeuksien sopimusta, Naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta, aseidenriisuntakysymyksiä sekä Unescon Maailmanperintösopimusta. Ohjelmiin on haastateltu näitä YK-sopimuksia tuntevia henkilöitä, jotka kertovat ohjelmassa konkreettisin esimerkein, mitä merkitystä näillä sopimuksilla on arjessamme, miksi niitä täytyy edelleen nykypäivänä puolustaa.

Yle Areena: Naisten oikeuksia koskeva CEDAW-sopimus (haastateltavana professori Niklas Bruun)

Yle Areena: Aseidenriisunta (haastateltavana Rauhanliiton Laura Lodenius)

Yle Areena: Lapsen oikeuksien sopimus (haastateltavana Unicefin Inka Hetemäki)

Yle Areena: Maailmanperintösopimus (haastateltavana ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander)