uutiset-ja-tiedotus.jpg

Photo: UNA Finland

Information och nyheter

Ända sedan starten har en av de viktigaste uppgifterna för Finlands FN-förbund varit att förse finländarna med information om FN, vare sig det handlar om FN:s målsättningar och strukturer eller aktuella händelser.

Under menyn till vänster hittar du mera utförliga beskrivningar av det material som finns tillgängligt. FN är en enorm och strukturellt mycket mångfasetterad organisation. Likväl försöker vi ge så aktuell och mångsidig information som möjligt.

Under adressen yk.fi hittar du mera grundläggande information om FN (exempelvis olika organ och FN:s struktur). En del av materialet är vårt eget och uppdateras följdaktligen regelbundet, medan andra avsnitt (exempelvis avsnittet om FN-dokument) ger anvisningar för hur läsaren själv kan söka fram önskat material.

Information om aktuella processer och händelser kan du få på flera olika håll. Till exempel våra översatta FN-nyheter och temasidor, för att inte glömma FN-förbundets nyhetsbrev och händelsekalender.


Päivitetty viimeksi: 26.6.2013