yk-liitto.jpg

Kuva: Suomen YK-liitto

FN-förbundet

Finlands FN-förbund är en medborgarorganisation, grundad 1954. Förbundet för fram och stödjer Förenta nationernas verksamhet och principer.

Finlands FN-förbund:

  •     ger utbildning i globalt ansvar och i vilka möjligheter det finns att påverka i samhället
  •     förmedlar och skapar information om FN och dess verksamhet
  •     utövar inflytande på finsk FN-politik

I förbundets stadga definieras verksamheten på följande sätt: "Förbundet har i egenskap av riksomfattande centralorganisation för uppgift att föra fram Förenta nationernas målsättning och principer, samt att stödja organisationens verksamhet och därmed främja internationellt samförstånd. För att uppnå sina mål arrangerar förbundet möten och seminarier, håller kurser och föredrag, informerar och belyser samt publicerar och finansierar olika projekt. Förbundet verkar även för att det grundas FN-föreningar och andra verksamhetscentrum som förmedlar och förverkligar förbundets målsättning och principer."

FN är den största fredsorganisationen i världen och verkar aktivt för att stärka banden mellan mänskliga rättigheter, utveckling och säkerhet. Finlands FN-förbund drar sitt strå till stacken genom att informera, utbilda och påverka politiska processer.

Finlands FN-förbund är som organisation bestående av över 60 medlemsorganisationer och fem lokalföreningar. Förbundet har även en del person- och stödmedlemmar som inte har rösträtt eller andra formella behörigheter. Fyra heltidsanställda samt ett varierande antal praktikanter, civiltjänstgörare och projektanställda jobbar på kontoret i Tölö i Helsingfors. Styrelsen består av 8-10 representanter från medlemsorganisationerna och fattar de riktgivande belsluten om förbundets verksamhet.

Finlands FN-förbund är inte en officiell del av FN.


Päivitetty viimeksi: 26.6.2013