Styrelsen

Förbundets styrelse består av en ordförande, två viceordförande samt sex till tio ordinarie medlemmar inklusive personliga suppleanter. Varje år ordnas styrelseval på förbundets höstmöte. I och med att mandatperioden är två år väljs styrelsen i två skilda omgångar med ett års mellanrum.

Styrelsen 2016

Ordförande: Katri Kulmuni (Landsbygdens bildnings- och kulturförbund)

Vice-ordförande Tytti Tuppurainen (Arbetarnas bildningsförbund)
Vice-ordförande Sanna Hämäläinen (Kansallinen sivistysliitto)

Medlemmar (och vicemedlemmar):

Santeri Lampi, Keskustan opiskelijaliitto (Susanna Eskola, Keskustanuoret)
Anne Pauna, Suomen YK-nuoret (Matias Kuutti, Eurooppanuoret ry)
Maggie Nurminen, Opiskelijaliitto Tuhatkunta (Veera Honka-Nissi, Kansallinen lastenliitto)
Johanna Kelhu, Sadankomitea (Hanna Hylkilä, Vasemmistonuoret)
Laura Pajunen, Kuurojen liitto (Johanna Sjöholm, Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry)
Noora Luukka, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat (Antti Mäki, Demarinuoret)
Matias Kallio, Svensk Ungdom (Rebecca Olin, Finlandssvenska Skolungdomsförbund)
Ritva Semi, OAJ (Pekka Ihalainen, AKAVA)
Annakaisa Tikkinen, Suomen Partiolaiset (Heta Ravolainen-Rinne, Suomen Rauhanturvaajaliitto)
Pinja Parkkonen, Suomen YK-nuoret (Sonja Huttunen, FinMUN)


Päivitetty viimeksi: 10.10.2016