Medlemsorganisationer

Finlands FN-förbund är en samarbetsorganisation för en rad nationella organisationer.

Enligt stadgan kan förbundsstyrelsen anta tre olika sorters medlemmar:

1. Lokalt registrerade FN-föreningar eller nationellt verksamma och registrerade samfund som stöder Finlands FN-förbunds målsättning och principer kan antas som medlemmar.
2. Varje finsk medborgare eller utlänning som är fast bosatt i Finland kan antas som personmedlem, förutsatt att personen accepterar förbundets stadga och dess ändamål.
3. Varje registrerat samfund eller privatperson som vill stöda Finlands FN-förbunds verksamhet kan antas som stödmedlem.

Finlands FN-förbunds medlemsorganisationer och lokalföreningar i alfabetisk ordning:

 1. AIESEC
 2. Akava
 3. Arbetarnas bildningsförbund
 4. Bil- och transportbranschens Arbetarförbund
 5. Biologi- och geografilärarnas förbund
 6. Center Ungdomen
 7. Centralförbundet för barnskydd
 8. Demarinuoret (Finlands svenska unga socialdemokrater)
 9. ESN, Europeisk ungdom i Finland
 10. Filha ry
 11. Filmföreningen för barn och unga LNEY
 12. Finland svenska skolungdomsförbund
 13. Finlands esperantoförbund
 14. Finlands fackförbunds centralorganisation FFC
 15. Finlands folkhögskolförening
 16. Finlands fredsförbund
 17. Finlands gymnasistförbund
 18. Finlands hälsovårdarförbund FHVF
 19. Finlands kristliga fredsrörelse
 20. Finlands scouter
 21. Finlands sjömansunion
 22. Finnish Model United Nations Society ry (FinMUN)
 23. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
 24. Förbundet för folkbildning
 25. Förbundet för lärarna i historia och samhällslära
 26. Föreningen för handikapporganisationernas biståndssamarbete FIDIDA
 27. Helsingfors FN-förening (fd. Helsingfors FN-förening för unga och studerande HYKY)
 28. Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry
 29. Industrikonstförbundet ORNAMO
 30. Jyväskylä FN-förening
 31. Kansallinen lastenliitto
 32. Kansallinen sivistysliitto
 33. Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT ry
 34. Kemifacket
 35. Keskustan opiskelijaliitto
 36. Kokoomuksen nuorten liitto
 37. Kurdistan rauhan ja kehityksen seura
 38. Kvinnoorganisationer i samarbete
 39. Kvinnoorganisationernas centralförbund
 40. Landsbygdens bildnings- och kulturförbund
 41. Liikunnan kehitysyhteistyö LIIKE
 42. Luonto-liitto
 43. Mannerheims barnskyddsförbund
 44. Marttaförbundet
 45. Metallarbetarförbundet
 46. Parasta lapsille
 47. Raittiuden ystävät
 48. SAKKI
 49. Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta
 50. Servicefacket PAM
 51. Socialdemokratiska journalistförbundet
 52. Socialdemokratiska studerande
 53. Statsvetenskapliga föreningen
 54. Suomen YK-nuoret (fd. Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys SYKLI)
 55. Suomen rauhanturvaajaliitto
 56. Suomen sadankomitealiitto
 57. Svensk ungdom
 58. Tammerfors FN-förening
 59. Tjänstemannaunionen
 60. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 61. Uleåborg FN-förbund
 62. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
 63. Unga örnars centralförbund
 64. Viestintäalan ammattiliitto
 65. ViNO – De gröna unga och studerandenas förbund
 66. Vänsterunga i Finland
 67. Åbo FN-förbund
 68. Zonta piiri 20


Päivitetty viimeksi: 23.2.2015