Lokala föreningar

Finlands FN-förbund är en samarbetsorganisation för en rad nationella organisationer.

Enligt stadgan kan förbundsstyrelsen anta tre olika typer av medlemmar:

1) Lokalt registrerade FN-föreningar eller andra nationellt verksamma och registrerade samfund som stödjer Finlands FN-förbunds målsättning och principer kan bli antagna som medlemmar.

2) Varje finsk medborgare eller utlänning som är fast bosatt i Finland kan antas som personmedlem, förutsatt att personen accepterar förbundets stadga och dess målsättning.

3) Varje registrerat samfund eller privatperson som vill stöda Finlands FN-förbunds verksamhet kan antas som stödmedlem.

Lokala FN-föreningarna ger privatpersoner möjlighet att lära sig om och delta i FN:s verksamhet. För tillfället har förbundet lokala föreningar i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Jyväskylä. Föreningarna har varierande verksamhet, men ett gemensamt mål: att föra fram FN:s principer och verksamhet samt främja internationellt samförstånd och aktiviteter som stöder icke-våld. I praktiken betyder detta att föreningarna ordnar studiecirklar, seminarier, utfärder, debatter och andra evenemang.

FN-förbundet strävar efter ett tätt samarbete med de lokala föreningarna. Förbundet ordnar till exempel utbildning för föreningsmedlemmarna samt gemensamma jippon (t.ex. i samband med det nationella jippot möjligheternas torg).

Helsingfors FN-förbund för unga och studerande

Åbo FN-förening

Tammerfors FN-förening

Jyväskylä FN-förening

Uleåborg FN-förening


Päivitetty viimeksi: 10.10.2016