Arktinen kestävä kehitys

Suomi on 2017 alkaneen kaksivuotiskauden Arktisen neuvoston puheenjohtaja. Suomella on oma arktinen strategia. Lisäksi arktinen alue on tärkeä myös EU:lle. EU:n globaalistrategian myötä pohjoiset alueet ovat entistä kiinteämmin osa kaikkien EU:n jäsenmaiden politiikkaa.

Mitä Arktinen neuvosto tekee? Minkälaisia ajankohtaisia haasteita alueella on etenkin kestävän kehityksen ja alkuperäiskansojen näkökulmasta?

Tältä sivulta löydät tuntisuunnitelmia ja opetusmateriaaleja arktiseen tematiikkaan liittyen.

Kohderyhmä: yläkoulut, lukiot, ammattikoulut

Tuntisuunnitelma 1 - Kestävä kehitys arktisella alueella (45 min)

Perustietopaketti (ppt): Arktinen ja kestävä kehitys (YK-liitto, 2017)

Kartta: Demography of indigenous peoples of the Arctic based on linguistic groups  GRID Arendal and Hugo Ahlenius, Nordpil

Video (1 min) ja haastattelu:  WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin terveiset Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa Suomelle "Arktinen alue muuttuu jo, mutta se voidaan vielä pelastaa" (YK-liitto, lokakuu 2017)

Haastattelu: Arktinen puheenjohtajuus: Kestävä kehitys Suomen kattoteemana YK-liiton haastattelussa Henna Haapala Ympäristöministeriöstä (YK-liitto, lokakuu 2017)

Tuntisuunnitelma 2 - Arktisen alueen alkuperäiskansat (45 min)

(Tuntisuunnitelma 2 kuvateksti: Evenkipoika poroleirissä Venäjällä, Osuukunta Lumimuutos)

Arktinen ja alkuperäiskansat
Lumimuutoksen kanssa yhteistyössä tehdyt laajat taustamateriaalit käsittelevät arktisen alueen alkuperäiskansoja Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Suomessa. Tämä kokonaisuus käsittelee alkuperäiskansojen historiaa ja nykytilaa arktisella alueella mm. luonnonvaroihin, ilmastonmuutokseen ja maaoikeuksiin liityvissä kysymyksissä. Materiaalista löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä mm. maailmankuulun tuomarin Thomas Bergerin haastattelu. (YK-liitto ja Lumimuutos, 2017)

Video (1 min) ja haastattelu: Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudesta.  (YK-liitto, lokakuu 2017)

Kartta: Demography of indigenous peoples of the Arctic based on linguistic groups  GRID Arendal and Hugo Ahlenius, Nordpil

Video: The Skolt Sámi Archive  (englanniksi)/ Kolttien Gramota-arkisto (5 min, Suomen kansallisarkisto)

Artikkeli: Kolttien Gramota-arkisto UNESCOn aineettoman maailmanperinnön kohde Maailman muisti -listalle

Lisämateriaalit:

Artikkeli: Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK pitää yllä ja kehittää saamelaiselinkeinojen osaamista (YK-liitto, lokakuu 2017)

Podcast: Pata Degerman: Napajäät sulavat silmissä - siellä kahlataan vesialtaissa. Ihmettelen, että jengi ei usko ilmastonmuutokseen 33 min (YLE Puheen aamu 10.1.2018)

Artikkeli: Näkökulma: Arktinen yhteistyö rauhan edistäjänä? (PAX 5/2015)

Artikkeli ja video (englanniksi): Arktisen uusi normaali  (BBC 13.12.2017)

Artikkeli (englanniksi): Peel Riverin oikeusjuttu ratkesi (tuomari Thomas Bergerin uusin voitto) (CBCNews, 1.12.2017)

Video: Inuit Observations of Climate Change

Factsheets (englanniksi): Climate change, Maritime Transport, Changing fisheries, Oil and Gas resources, Mining, Social and cultural changes (Arctic Centre University of Lapland)

Lisätietoa:

Sähkökirja: Arktinen Kattaus  Marjo Laukkanen, Markku Heikkilä. Ulkoministeriön Eurooppatiedotus, Lapin yliopiston Arktinen keskus. 2016

Suomen arktisesta strategiasta (Ulkoministeriö) ja Suomen arktinen strategia 2013 (63 s., Valtioneusvoston periaatepäätös), hallituksen linjaus arktisen strategian päivityksen painopisteistä 26.9.2016 (3 sivun tiivistelmä)

Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakausi 2017-2019 (ulkoministeriö)

Euroopan unionin arktinen politiikka (ulkoministeriö).

Arktisesta alueesta ja arktisesta keskuksesta (Lapin yliopisto): tietoa arktisesta, alkuperäiskansoista, karttoja arktisesta alueesta

Arctic Finland  Ikkuna Suomen arktiseen politiikkaan, tutkimukseen ja talouteen 

Arktisesta neuvostosta (englanniksi): videoita, karttoja

Kysymyksiä EU:n politiikasta ja arktisesta

EU:n tiedonanto: Uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka 27.4.2016

Raportteja ja tutkimuksia:

Barentsin alue muuttuu - Miten Suomi sopeutuu? (Valioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimikunta, helmikuu 2017)

Raportti 12.12.2017 Yhdysvaltojen meren ja ilmastontutkimushallinto NOAA. http://www.noaa.gov/media-release/arctic-saw-2nd-warmest-year-smallest-w...

Tieteellinen arviointi ilmastonmuutoksesta Arktisella alueella 24.4.2017, Arctic Council’s Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). https://www.amap.no/documents/doc/Snow-Water-Ice-and-Permafrost-in-the-A...

 

Materiaalin tuottamiseen on saatu Ulkoministeriön Eurooppatiedotustukea.


Päivitetty viimeksi: 18.5.2018