nuoretrauha_turvallisuus7.png

Logo on UNOY Peacebuildersin tuottama ja YK-liiton suomeksi kääntämä. (Lisenssi CC-BY-SA 4.0.)*

Nuoret, rauha ja turvallisuus

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi joulukuussa 2015 historiallisen päätöslauselman S/RES/2250, joka on ensimmäinen erityisesti nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskeva temaattinen päätöslauselma. Historiallinen päätöslauselma on merkittävä saavutus nuorten myönteisen roolin tunnustamisessa rauhan edistämisessä maailmanlaajuisesti.

Tälle sivulle on kerätty dokumentteja ja ideoita, joiden avulla päätöslauselman sisältöä ja painoarvoa olisi helpompi ymmärtää, ja jotta päätöslauselman toteuttaminen ja edesauttaminen olisi mahdollisimman helppoa. Toolkit on jaettu kolmeen osaan: Tutustu päätöslauselmaan, osallistu, ja 2250-tietoisku.
 
Toolkitistä löytyy myös suomalaisen 2250-verkoston laatima asiakirja päätöslauselman edistämisestä Suomessa sekä tietoa siitä, kuinka suomalainen kansalaisyhteiskunta oli toimeenpanemassa alkuperäistä ideaa päätöslauselmasta.
 
Tämä Toolkit pohjautuu UNOY Peacebuildersin luomaan versioon, joka on luettavissa englanniksi ja espanjaksi.
 
Liity myös 2250-verkostoon sekä Youth, Peace and Security -ryhmään Facebookissa, ja pysy ajan tasalla tapahtumista ja päätöslauselman toteuttamisesta Suomessa ja maailmalla. Facebook-ryhmissä voi jakaa kokemuksia, saada neuvoja ja ideoita sekä verkostoitua muiden päätöslauselman 2250 parissa vapaaehtoisesti toimivien ihmisten kanssa.
 
 

Tutustu päätöslauselmaan!

Mistä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 koostuu ja mitä se sisältää? Alla löydät linkit itse päätöslauselmaan, 2250-yleisoppaaseen sekä perusteelliseen selityksin varustettuun versioon päätöslauselmasta, missä kuvaillaan jokaisen kappaleen tarkoitusta. Linkkejä löytyy myös muihin asiakirjoihin, jotka auttavat ymmärtämään Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaa laaja-alaisuudessaan.

Päätöslauselma 2250

Päätöslauselma: Lue päätöslauselma kokonaisuudessaan täältä. (eng.)

2250-yleisopas: Kaikki mitä tarvitsee tietää päätöslauselmasta 2250: Mitä päätöslauselma pitää sisällään? Miksi sillä on merkitystä? Miten sitä voi hyödyntää? (eng.)

2250 selitettynä: Päätöslauselman tarkoituksen perusteellinen selittäminen. (eng.)

Muita keskeisiä asiakirjoja

2250-verkoston asiakirja: Miksi päätöslauselma on tärkeä ja miten Suomen tulisi edistää päätöslauselmaa?

Guiding Principles on Young People’s Participation in Peacebuilding: Yhdeksänosainen ohje nuorten mukaan ottamiseksi rauhanprosessiin. (eng.)

UN Plan of Action Against Violent Extremism: YK:n pääsihteerin kehittämä suunnitelma, johon sisältyy osio nuorten osallistamisen voimaannuttamisesta. (eng.)

Action Agenda to Prevent Violent Extremism and Promote Peace: Asiakirja Global Youth against Violent Extremism -huippukokouksen lopputuloksista. Dokumentti lähestyy nuorten osallistumista vastustaen ja ehkäisten väkivaltaisia ääriliikkeitä. (eng.)

Amman Youth Declaration: Dokumentti Global Forum on Youth, Peace and Security -päivien lopputuloksista. Julistus on etenemissuunnitelma kohti vahvistettua Nuoret, rauha ja turvallisuus -linjausta. (eng.)

Suomalainen kansalaisyhteiskunta aloitteentekijänä

Päätöslauselma 2250 syntyi nuorisojärjestöjen, YK:n, kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden sekä jäsenvaltioiden hallitusten yhteistyön tuloksena. Alkuperäinen idea päätöslauselmalle on lähtöisin kuitenkin suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta. Suomen YK-liitto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja Suomen Partiolaiset luovuttivat YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonille 15.7.2011 Porin SuomiAreenassa aloitteen nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta.

Aloite korosti, että nuorten osallistamisessa ja voimaannuttamisessa on kyse tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lisäksi kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta. Aloitteen mukaan nuoret myös kantavat väkivallan taakkaa ilman oikeutta osallistua konflikteihin johtaviin päätöksiin. Järjestöt esittivät, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva päätöslauselma (S/RES/1325) voisi toimia pohjana nuoria, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevälle päätöslauselmalle.

 

Osallistu!

Vaikka YK:n jäsenmaat ovat vastuussa päätöslauselman 2250 toimeenpanosta, nuoret ja kansalaisjärjestöt voivat myös osallistua toimeenpanoon yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa paikallisella, alueellisella, kansallisella tai globaalilla tasolla. Päätöslauselman toimeenpanoa voi edistää omien resurssien ehdoilla. On tärkeää olla tietoinen yhteiskuntasi nuorten haasteista ja tarpeista, jolloin päätöslauselman toteuttamista voidaan kohdentaa paremmin. 
Esimerkkejä osallistumisesta:

Tule mukaan 2250-verkostoon!

2250-verkosto edistää YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus päätöslauselman toimeenpanoa ja tiedotusta Suomessa. 2250-verkosto on päätöslauselmasta kiinnostuneiden järjestöjen ja henkilöiden verkosto, jonka sihteeristö toimii Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin alla. 2250-verkoston kokoukset ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja kokouksiin kannustetaankin osallistumaan.

Voit liittyä myös 2250-verkoston Facebook-ryhmään. Näin pysyt ajan tasalla tapahtumista ja tapaamisista sekä siitä, mitä Suomessa tehdään 2250:n edistämiseksi.

Levitä sanaa!

Ihmisten täytyy tietää mikä päätöslauselma 2250 on, mitä se pitää sisällään ja miksi se on tärkeä, jotta he voivat toimeenpanna ja edistää sitä. Siispä, levitä päätöslauselmasta tietoa mahdollisimman monelle ihmiselle! Voit esimerkiksi:

 • kutsua YK-nuorisodelegaatin vierailemaan koulussasi, lukiossasi, yliopistollasi tai muun yhdistyksen vieraana. YK-nuorisodelegaatti valitaan vuosittain. Vuoden 2017 delegaattina toimii Ilmi Salminen.
   
 • esitellä päätöslauselman järjestösi jäsenille, aktiiveille, kollegoille…
   
 • osallistua Nuoret, rauha ja turvallisuus -relevantteihin tapahtumiin ja mainita päätöslauselman esimerkiksi paneelikeskustelussa, väittelyssä ja verkostoitumistapahtumissa.
   
 • kirjoittaa blogikirjoituksen aiheesta.
   
 • luoda ja jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram) käyttämällä aihetunnisteita #2250fi #YPS #Youth4Peace ja #SCR2250.
   
 • jakaa tämän toolkitin sisältöä esimerkiksi järjestösi ja verkostosi kanssa.

Haluat mahdollisesti tehdä vielä enemmän?

Jonkin asian ajaminen tarkoittaa sen tuomista keskusteluun, jotta asia saisi kannatusta, ja jolloin päätöksentekijät ja muut keskeiset toimijat käsittelisivät asiaa. Tällainen toiminta vaatii strategista suunnittelua. Näillä muutamilla askelilla voit aloittaa:

 • Mieti (järjestösi kanssa), minkälaista viestiä haluaisit edistää. Voit valita esimerkiksi päätöslauselman kokonaisuudessaan tai vain yhden spesifin päätöslauselman osa-alueen.
   
 • Mieti yhteistyökumppaneita, joiden haluaisit olevan osana 2250-kampanjaa, esim. nuorten yhdistyksiä tai nuoriin keskittyneitä kansalaisjärjestöjä, rauhanjärjestöjä, YK:n edustajia, tms. Muista myös miettiä, kuka tai ketkä ovat kohderyhmäsi.
   
 • Luo sisältöä sosiaaliseen mediaan ja blogeihin – älä unohda käyttää hashgtageja #2250fi #YPS #Youth4Peace ja #SCR2250.
   
 • Järjestä työpajoja ja koulutuksia päätöslauselmasta.
   
 • Ota yhteyttä paikalliseen mediaan (sanomalehdet, televisio).

Yhteistyö!

Päätöslauselma 2250 ottaa nuoret mukaan yhteistyöhön väkivallan estämiseksi, väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamiseksi ja rauhan rakentamiseksi. Yhteistyöllä sidosryhmien kanssa voimme saada päätöslauselmalle paremmin näkyvyyttä:

 • Kartoita yhteisösi relevantit toimijat rauhan ja turvallisuuden alalla; esimerkiksi nuorten valtuustot, rauhanliikkeet ja YK:n edustajat jne.
   
 • Mieti, mitä molemmat osapuolet voivat antaa mahdollisessa yhteistyössä: sinulla saattaa olla paljon tietoa siitä, miten paikalliset nuoret saadaan mukaan toimintaan, kun taas toisella osapuolella voi olla paremmat mahdollisuudet rahoittaa toiminta.
   
 • Ota yhteyttä toimijoihin ja ota selvää, miten voisitte tehdä yhteistyötä. Ole avoin keskustelemaan erilaisista yhteistyömuodoista sen sijaan, että lähestyt mahdollista yhteistyökumppania kertomalla mitä haluat tai tarvitset.

Järjestä tilaisuus päätöslauselmasta omalla paikkakunnallasi!

Tilaisuuden järjestäminen on hyvä tapa lisätä tietoisuutta päätöslauselmasta sekä saada sidosryhmiä mukaan toimintaan. Seuraavat ohjeet auttavat sinua järjestämään tilaisuuden:

 • Millainen tilaisuus toimii parhaiten paikkakunnallasi/alueellasi lisäämään tietoisuutta päätöslauselmasta 2250? Paneeli, keskustelutilaisuus vai jokin pienimuotoisempi tapahtuma tai tempaus?
   
 • Missä tilaisuus järjestetään? Miten tilaisuutta markkinoidaan?
   
 • Ketä kutsutaan paikalle (opiskelijoita, kansanedustajia, kunnallispäättäjiä, nuorisoaktiiveja, kansalaisjärjestöjä…)?
   
 • Budjetti? Miten ja mistä rahoitusta on mahdollista saada?
   
 • Kysy ystäviä, kollegoita ja ystäväjärjestöjä auttamaan tilaisuuden markkinoinnissa.
   
 • Kokoa tiimi! Ole yhteydessä nuorisojärjestöihin, kouluihin tai mediaan saadaksesi yhteistyökumppaneita tilaisuuden järjestämiseen.


2250-tietoisku (PowerPoint)

2250-tietoisku on vapaasti käytettävissä! PowerPoint-esitelmä avaa päätöslauselman taustaa kevyesti ja käy läpi päätöslauselman sisältöä. Voit halutessasi ladata ja muokata esitelmää omien tarpeidesi mukaan! Voit ladata 2250-tietoiskun täältä:

 

 

* Alkuperäinen UNOY Peacebuildersin logon englanniksi täällä.


Päivitetty viimeksi: 29.11.2017