Kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista, jos huomioimme sekä ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat. 

Nämä tavoitteet ovat universaaleja eli kuuluvat meille kaikille: valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille, sinulle ja minulle. Tavoitteet koskettavat kaikkia YK:n jäsenvaltioita, kun taas vuosituhattavoitteet koskettivat vain kehitysmaita. Tämä on siis meidän kaikkien agenda.

Huomion arvoista on, että kaikki tavoitteet ovat tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa. Toisin sanoen yhtä tavoitetta ei voi saavuttaa ilman toista ja niiden toteutumiseen tarvitaan niin valtioita, päättäjiä kuin kansalaisiakin.

Jokainen voi osallistua omilla valinnoillaan, levittämällä tietoa tavoitteista sekä vaatia päättäjiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Materiaaleja opetuksen tueksi:

Tulostettavat:

 • Kestävän kehityksen tavoitteet -juliste ja tavoitteet lyhyesti.
 • Upea valokuvanäyttely, jossa kaikki 17 tavoitetta on kuvitettu valokuvilla. Näyttelyn voi näyttää digitaalisessa muodossa tai sen saa tulostaa yleishyödylliseen käyttöön, mutta se on esitettävä kokonaisuudessaan (yhteensä 18 kuvaa). Näyttelyn kuvat voi halutessaan tulostaa myös A4 tai A3 -kokoisina (alkuperäiset kuvat 100 x 70 cm). Lataa täältä näyttelyyn liittyvät tehtävät (pdf).

Videot:

YK-liiton Youtube-kanava/Agenda2030. Videoita myös ruotsiksi.

 • Animaatio Malala kertoo kestävän kehityksen tavoitteista. Maailman suurin oppitunti Osa 1. (YK, 6min., ala- ja yläkoulu, suomeksi).
 • Animaatio Emma Watson kertoo, kuinka kestävän kehityksen eteen voidaan toimia. Maailman suurin oppitunti Osa 2. (YK, 5 min.,ala- ja yläkoulu, suomeksi).
 • Video Mitä tavoitteet tarkoittavat? Ketään ei jätetä  (Global Goals, 3'36 min. englanniksi).
 • Video   Miltä maailma näyttää numeroina vuonna 2030 (Global Goals,1'34 min. englanniksi).
 • Video Kuinka vuosituhattavoitteista siirryttiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (UNDP, 3 min.englanniksi).
 • Musiikkivideo (hip hop) Sustainable Development Goals: Improve Life All Around The Globe (UN, 2'45 min. englanniksi)
 • Nuorten itsetekemiä Meidän tulevaisuus" -videita (Suomen UNICEF, 2017)

Peli:

Taustamateriaalia:

 • Kestävän kehityksen tavoitteiden kuvakkeet ladattavissa täältä.
 • Mobiilikurssi  omassa puhelimessasi, jossa voit tutustua  tavoitteisiin suomalaisten kuntien näkökulmasta (YK-liitto, UNDP, Funzi)
 • Tavoitteisiin liittyviä hyviä tulevaisuuden uutisia voit lukea täältä.
 • World's largest lesson on englanninkielinen sivusto, jolta löytyy kuvia, animaatioita ja tuntisuunnitemia uusien kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyn tueksi. Suomen Unicefin suomeksi ja ruotsiksi kääntämät videot löydät täältä
 • Yleistä YK:sta ja YK:n päivän tehtävät
 • Maailma 2030 - Ulkoministeriön sivut kouluille

Tavoitteiden taustaa

Vuonna 2000 YK:n jäsenvaltiot asettivat kahdeksan vuosituhattavoitetta, jotka päätettiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Vuosituhattavoitteet (Millennium Development Goals, MDGs) ovat ainutlaatuinen YK:n jäsenmaiden, YK-järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten sopimus kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Vuosituhattavoitteiden avulla miljoonien ihmisten elämä on parantunut ja esimerkiksi tavoitteet äärimmäisen köyhyyden puolittamisesta, puhtaan veden saatavuuden parantamisesta ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta on saavutettu. Sen lisäksi yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun.

Vaikka paljon saavutettiin, edistys on ollut epätasaista ja kaikkia tavoitteita ei saavutettu ajoissa. Vuosituhattavoitteet ovat olleet kuitenkin positiivinen lähtökohta uudelle kestävän kehityksen toimintaohjelmalle.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Uusia kestävän kehityksen tavoitteita on 17 ja niillä on 169 alatavoitetta. Kestävän kehityksen tavoitteet vahvistettiin kaikkien YK-maiden kesken YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015. Kestävän kehityksen saavuttaminen edellyttää yhteisiä ja maailmanlaajuisia toimia ja ratkaisuja, myös Suomelta ja meiltä kansalaisilta. YK:n johdolla työstetty kehitysohjelma ulottuu seuraavien 15 vuoden päähän ja astui voimaan vuoden 2016 alusta.

 • Lue lisää kestävän kehityksen toimintaohjelmasta täältä.
 • Katso kestävän kehityksen tavoitteet englanniksi täältä.
 • Toimeenpano Suomessa (Valtioneuvoston kanslia).

Mitä uutta kehitystavoitteissa on?

Uutta vuosituhattavoitteisiin verrattuna on tavoitteiden universaalisuus eli uudet kestävän kehityksen tavoitteet tulevat koskettamaan kaikkia maita, sekä teollisuus- että kehitysmaita ja jotta uudet kehitystavoitteet voidaan saavuttaa, on kaikkien maailman valtioiden sitouduttava työskentelemään tavoitteiden hyväksi.Tämä tarkoittaa sitä, että myös rikkailta ja keskituloisilta mailta vaaditaan esimerkiksi päästöjen vähentämistä, luonnonsuojelua ja tuloerojen kaventamista. 

Tulevien kehitystavoitteiden tulee huomioida myös ongelmien maailmanlaajuus. Tulisi huomioida että kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen, eikä voida puhua erikseen esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, konflikteista tai taloudellisesta kehityksestä. Kestävän kehityksen saavuttamiseksi kaikki osa-alueet tulee huomioida ja hahmottaa kokonaisuutena.Keskeistä on myös planeetan rajojen ja ilmastomuutoksen huomioiminen epätasa-arvon poistamisessa.

Tällä hetkellä eriarvoisuus näkyy muun muassa äärimmäisen rikkauden ja vaurauden keskittymisenä harvalukuiselle eliitille, joka estää tasa-arvoisen ja vakaan kehityksen. Tavoitteena on varallisuuserojen ja siten eriarvoisuuden tasoittaminen sekä erityisesti äärimmäisen köyhyyden vähentäminen.

Tavoitteissa on huomioitu yhteistyön ja ihmisoikeuksien merkitys. Tavoitteiden suunnnittelussa ja saavuttamisessa tulisi kuunnella ja osallistaa kaikkia kansalaisia, myös nuoria, heikoimmissa asemissa olevia sekä kansalaisjärjestöjä.

Kehitystavoitteet ovat saaneet kritiikkiä muun muassa konkretian puutteesta, tavoitteiden määrästä sekä selvien  seurantamekanismien sekä vastuumekanismien puutteesta, esimerkiksi kansainvälisen verotuksen ja sen valvonnan suhteen. Tavoitteiden tulisi myös varmistaa, että yritykset kantavat vastuunsa ympäristövaikutuksista.


Neuvotteluprosessi

Yhteinen päämäärä oli löytää kaikille sopivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset tavoitteet, joihin maailman johtajat sitten sitoutuisivat syyskuussa 2015.

 • Agenda 2030 kestävän kehityksen ohjelman –prosessi alkoi 2012 järjestetystä Kestävän kehityksen huippukokouksesta (Rio+20).
 • Sitä on pohjustettu mm. YK:n korkean tason paneelissa, Post-2015-työryhmässä, avoimessa työryhmässä (Open working group) ja kestävän kehityksen rahoituskomiteassa.
 • YK käynnisti  vuonna 2012 myös avoimen ja osallistavan maailmanlaajuisen vuoropuhelun, jonka avulla kuka tahansa voi kommentoida valmisteilla olevaa kehitysagendaa. www.worldwewant2015.org
 • Hallitusten väliset neuvottelut käynnistettiin YK:n 69. yleiskokouksessa syyskuussa 2014.
 • Raportit ja kuulemiset ovat toimineet pohjana joulukuussa 2014 julkistetulle YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonin synteesiraportille.
 • Elokuussa 2015 julkistettiin viimeisin versio kehitystavoitteista.
 • Lopulliset tavoitteet hyväksyttiin ja vahvistettiin YK:n yleiskokouksessa 25.-27. syyskuuta 2015.
 • Tavoitteiden indikaattorit eli mittarit, kuinka tavoitteet saavutetaan, miten niitä seurataan ja tuloksia mitataan päätetään vuoden 2016 aikana.   On toivottu, että tekemisen laatuun kiinnitettäisiiin huomiota.
 • Prosessia voi seurata YK:n sivuilla.

Korkean tason paneelin puheenjohtaja, Indonesian presidentti Susilo Bambang Yudhoyono (vas) luovuttaa paneelin raportin YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille toukokuussa 2013. Kuva: UN Photo / Mark Garten

 

Lisätietoa:

yk.fi/sdg

kehys.fi/beyond2015/kohti-oikeudenmukaista ja kestavaa maailmaa - Kehys

undp.org- kestävän kehityksen tavoitteet -  YK:n kehitysohjelma UNDP on maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii 177 maassa ja alueella etsien paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa.

sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal - tietoa kestävän kehityksen tavoitteista  (englanniksi)

kepa.fi/blogi -uutinen: Miljoonaa ihmistä kuultiin uusien tavoitteiden valmistelussa

Ulkoministeriö- kestävä kehitys