YK ja kestävä kehitys

YK JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEEMAT NÄKYVIIN KOULUISSA

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alusta. Tavoitteet allekirjoitettiin syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa ja ne tulevat ohjaamaan valtioita ja viitoittamaan meitä taistelemaan paremman maailman puolesta. 

Tältä sivulta löydät taustatietoa, tilastoja ja tehtäviä kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja YK:n toiminnasta.  Materiaali soveltuu pääosin yläkouluille ja lukioille uuden opetussuunnitelman ja laaja-alaisen oppimisen tueksi moneen eri oppiaineeseen.

YK:n päivää vietetään vuosittain 24.10. Katso alla myös opetusta tukevat materiaalit.

OPETUKSEN TUEKSI:

Katso taustatietoa, videoita, hieno valokuvanäyttely ja muita vinkkejä kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030).

Opetuksen tukena voi hyödyntää myös Globalis.fi-tietokantaa sekä yk.fi-sivustoa, joilta löytyy ajankohtaista sekä maakohtaista tietoa ja tilastoja ihmisoikeuksista, konflikteista (mm. Syyria) sekä YK:n toiminnasta.

Perustiedot YK:sta - tehtäviä  ja Prezi-esitys YK:sta esimerkiksi YK:n päivän viettoon 24.10.

World's largest lesson on englanninkielinen sivusto, jolta löytyy kuvia, animaatioita ja tuntisuunnitemia uusien kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyn tueksi. Sivustolla olevat videot on tekstitetty myös suomeksi: Maailman suurin oppitunti 1 ja Maailman suurin oppitunti 2

YK-teemapäiviä on vuoden mittaan useita ja oikean sivupalkkia klikkaamalla löytyy aineistoja ja tehtäviä aiheesta.

Malli-YK-kokous sekä MiniMUN-kokous ovat  osallistavia menetelmiä ja simulaatioita YK:n kokouksista, joissa käsitellaan jotakin ajankohtaista globaalia ilmiötä tai konfliktia. Simulaatiot sopivat hyvin ilmiöpohjaisen oppimisen ja globaalikasvatuksen tueksi. Katso tulevat koulutukset.

Muut oppimateriaalit.

 

 

Ilmoita koulusi YK-kouluksi ja pidä YK:n ja kestävän kehityksen teemoja näkyvästi esillä!

YK-koulu tukee YK:n työtä ja on siten mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Ilmoittautuminen YK-kouluksi on avoinna kaikille oppilaitoksille! Ilmoittautumalla mukaan saat käyttöösi YK-koulu logon, jonka voi sijoittaa esimerkiksi oppilaitoksen verkkosivuille. YK-kouluna saatte ensimmäisten joukossa tietoa juhlavuoden toiminnoista ja tapahtumista sekä voitte tilata lisämateriaalia erilaisten YK-teemapäivien järjestämiseen kouluissanne.

Lisätiedot ja materiaalitilaukset:
Christa Prusskij, koulutussuunnittelija

christa.prusskij(at)ykliitto.fi

www.ykliitto.fi

Suomen YK-liiton kasvatus- ja koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. Liitto keskittyy kasvatustoiminnassaan erityisesti globaalikasvatukseen, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi YK:n toimintaa, edistää ihmisoikeuksien tuntemusta sekä tukea vastuullista ja aktiivista kansalaisuutta globalisoituneessa maailmassa. 
Sivuston oppimiskokonaisuutta ovat tukenee opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoasiainministeriö.