Kannanotot ja lausunnot

Suomen YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa 13.9.2017. Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto ulkoasiainvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030 -selonteosta 6.4.2017 Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valioneuvoston Agenda2030 -selonteosta 4.4.2017 Teema: Miten kehitysavun, kehitysmaatutkimuksen ja kehityspolitiikan keinoin voidaan edistää kestävää kehitystä? Lue lisää

Suomen YK-liiton kannanotto valtioneuvoston selvitykseen hallituksen toimista Agenda 2030:n toteuttamiseen. 14.2.2017 Lue lisää

Suomen YK-liitto korostaa vuoden 2017 talousarviota koskevassa lausunnossaan, että Suomen on kasvavien keskinäisriippuvuuksien maailmassa panostettava entistä painokkaammin monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön. Lue lisää