Uutiset

Lähes kolmannella maailman ihmisistä ei ole käytössään kunnollista käymälää. Tällä puutteella on merkittäviä seuraamuksia, ja se johtaa miljooniin kuolemiin joka vuosi, totesivat asiantuntijat vettä käsitelleessä konferenssissa viime viikolla. Lue lisää

Turvallisuusneuvoston uudistaminen etenee hitaasti. Alkuvuonna on tehty konsultaatioiden pohjalta kaksi raporttia, joissa tehdään ehdotuksia neuvoston jäsenrakenteen ja toimintatapojen uudistamiseksi. Jäsenvaltiot ovat vielä jossain määrin erimielisiä valmiudestaan aloittaa viralliset neuvottelut. Lue lisää

Maan hallitus on jakanut ilmaiseksi suuressa tartuntavaarassa oleville, lähinnä lapsille ja raskaana oleville naisille hyönteismyrkyillä käsiteltyjä suojaverkkoja. Lue lisää

Ulkoministeriön kehityspolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Marjatta Rasin on nimetty YK:n rauhanrakentamisrahaston neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajaksi. Uuden rahaston tarkoituksena on tukea konfliktien jälkeisiä rauhanrakentamistoimia. Lue lisää

Madridissa on meneillään kaksiviikkoinen YK:n aavikoitusmissopimuksen osapuolikokous. Kokouksessa käsitellään muun muassa ilmastonmuutoksen ja siirtolaisvirtojen yhteyttä aavikoitumiseen. Dodo ry:n Mikko Ahonen osallistuu kokoukseen Suomen valtuuskunnan kansalaisjärjestöjäsenenä. Lue lisää

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ilmoitti kutsuvansa koolle epävirallisen korkean tason tapaamisen New Yorkiin 24.9.2007, yleiskokouksen istuntokauden alkajaisiksi. Tarkoituksena on keskustella uudesta globaalista ilmastonmuutossopimuksesta Lue lisää

Vuoteen 2008 mennessä 3,3 miljardia ihmistä eli yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupunkialueilla ­ ensimmäistä kertaa historiassa. Tämä käy ilmi YK:n väestörahasto UNFPA:n tuoreesta Maailman väestön tila -raportista. Lue lisää

Yleiskokouksessa hyväksyttiin elokuun alussa uusi päätöslauselma, jossa luodaan entistä tarkemmat puitteet yleiskokouksen uudistamistyölle. Asialistalla ovat mm. yleiskokouksen toimintatapojen uudistaminen ja YK:n pääsihteerin valintaprosessi. Lue lisää

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) raportoi, että ennakoitu viljan tuotannon väheneminen voi aiheuttaa ruokapulan 28 maassa. Neljän viimeisen kohtuullisen hyvän viljankasvun vuoden jälkeen näyttää siltä, että osassa köyhempiä - jo ruokavajeesta kärsivissä - maissa väestönkasvu ja viljan tuotannon kasvu eivät ole tasoissa. Lue lisää

"YK on astumassa aikaan, jolloin sen merkitys on entistä tärkeämpi," sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon eilen ja painotti monien maailman ongelmien olevan niin laajoja ja vaikeaselkoisia, etteivät yksittäiset valtiot voi selvittää niitä yksin. Vierailullaan Lontoossa Ban Ki-moon toi esille YK:n tarpeellisuuden ja toivoi sen kasvavan ja ottavan uusia rooleja. Lue lisää

Sivut