Uutiset

Ongelmat oikeusjärjestelmässä hidastavat kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista Afganistanissa. Oikeusjärjestelmää leimaa laajamittainen korruptio ja osaamisen puute. YK:n kehitysohjelman UNDP:n tilaama Afganistanin inhimillisen kehityksen raportti ehdottaa mallia, joka yhdistää moderniin oikeusjärjestelmään elementtejä perinteisestä järjestelmästä. Lue lisää

K:n aloitteesta on vietetty 11. heinäkuuta vuodesta 1989 alkaen maailman väestöpäivää. Väestöpäivän tarkoituksena on tuoda esille väestöön ja kehitykseen liittyvien kysymyksien haasteita ja niiden ratkaisujen tärkeyttä. 2000-luvulla väestöpäivän teemoina ovat olleet muun muassa nuoret, äitiyskuolemat ja sukupuolten tasa-arvo. Tämän vuoden teema on miesten osallistuminen naisten arkeen ja terveyteen Lue lisää

Perjantaina 21.9.2007 vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Päivän tarkoitus on olla maailmanlaajuinen, vuorokauden mittainen, tuli- ja hengähdystauko kaikesta maailmaa vaivaavasta pelosta ja epävarmuudesta. Lue lisää

YK:n turvallisuusneuvosto äänesti keskiviikkona ylivoimaisella enemmistöllä Nato-johtoisen rauhanturvaoperaation pidentämisestä Afganistanissa. Turvallisuusneuvoston 15 jäsenestä ainoastaan Venäjä pidättäytyi äänestämästä. Lue lisää

Suomi lisää kriisinhallinnan vastuuta Afganistanin ja Kosovon operaatioissa. Suomi selvittää mahdollisuutta vuorotella Ruotsin kanssa johtovastuusta alueellisissa jälleenrakennusryhmissä Pohjois-Afganistanissa. Lisäksi Suomi ottaa johtovaltiovastuun Kosovossa toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation keskisessä taisteluosastossa Lue lisää

YK:n yleiskokous hyväksyi 13.9. julistuksen, jossa linjataan maailman arviolta 370 miljoonan alkuperäiskansan edustajan oikeuksia sekä todettiin syrjintä lainvastaiseksi. Julistuksen hyväksymistä edelsi yli kahden vuosikymmenen keskustelu. Lue lisää

Suomen YK-liiton esitys globaalipolitiikan koherenssiohjelman perustamisesta yhdeksi tulevan hallituskauden kehittämisohjelmaksi. Lue lisää

YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hyväksymä päätöslauselma 1325 vaatii naisten roolin vahvistamista konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanprosesseissa. Lue lisää

YK-liitto kiittää lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa valmistellutta työryhmää ansiokkaasta työstä. On ilahduttavaa, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin on nostettu keskeiseksi hallituskauden painopisteeksi. Lue lisää

Valtioneuvosto päätti tänään yleisistunnossaan asettaa Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan kahdeksannelle toimikaudelleen 31. maaliskuuta 2011 asti. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin toimittaja Nils Torvalds (RKP). Lue lisää

Sivut