Uutiset

Viimeisimpien YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristölle toimitettujen tietojen mukaan 40 teollisuusmaan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä saavutti huippunsa vuonna 2005. Päästöjä vauhditti kyseisten maiden talouskasvu. Lue lisää

PBC Update tarjoaa tietoa Burundin ja Sierra Leonen rauhanprosessien etenemisestä, lisäksi sivusto sisältää perustietoa rauhanrakennuskomission toiminnasta sekä ylläpitää tietokantaa, josta löytyy YK:n, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen laatimia rauhanrakennuskomission työhön liittyviä asiakirjoja. Lue lisää

Yli sadalla kehitysmaalla on nyt pääsy YK:n tukemaan online-ympäristötietokantaan. Tietokannan avulla käyttäjät voivat tarkastella 1,5 miljoonan dollarin arvoista aineistoa, joka on peräisin merkittävistä ympäristöasioita käsittelevistä tiedelehdistä. Lue lisää

Valenciassa, Espanjassa, on tällä viikolla valmisteltu IPCC:n neljättä seurantaraporttia. Lauantaina 17.11. julkaistava raportti tulee toimimaan käsikirjana kaikille niille, jotka osallistuvat joulukuussa Balilla käytäviin neuvotteluihin Kioton sopimusta seuraavan sopimuksen sisällöstä. Lue lisää

EU on vahva toimija YK:ssa, mutta ilman uusia liittolaisia ja koalitioita sen vaikutusvalta voi heikentyä, totesi New York Universityn tutkija Richard Gowan EU vaikuttajana YK:ssa -seminaarissa, joka kokosi yli sata osallistujaa eduskuntatalolle kuuntelemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja aiheesta. Lue lisää

Aasian kehityspankin johtajan Rajat Naq'n mukaan köyhyyden vähentäminen puoleen vuoteen 2015 mennessä tulee olemaan Aasialle haaste. viimeisen 40 vuoden aikana tapahtunut loistava talouskasvu on aiheuttanut vakavia, toisiinsa liittyviä ja ihmisiä sosiaalisesti eriarvoistavia varallisuuseroja sekä vaarallisen laajaa ympäristön pilaantumista. Lue lisää

YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner esitteli uuden, kaikkien aikojen laajimman ympäristöasioita käsittelevän raportin New Yorkissa. Raportissa todetaan poliittisen huomion ympäristöasioita kohtaan lisääntyvän jatkuvasti, mutta tähän mennessä merkittävää edistystä käytännön toimissa ei ole saatu aikaan. Lue lisää

Somaliassa väliaikaishallituksen ja muiden aseistautuneiden joukkojen väliset väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet. YK:n pakolaisjärjestön mukaan turvallisuustilanne on pahin moniin kuukausiin. Lue lisää

Yli 43,7 miljoonaa ihmistä 127 maassa rikkoi vuonna 2006 tehdyn Guinnesin ennätyksen (23,5 miljoonaa ihmistä) nousemalla seisomaan köyhyyttä vastaan. Lue lisää

Kongon itäosissa on käyty viime kuukausina rajuja taisteluja valtion asevoimien, kapinallissotilaiden ja muiden aseistautuneiden joukkojen välillä. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt. Lue lisää

Sivut