kestävä kehitys

Oletko kuullut EU:n direktiiveissäkin mainitusta eurooppalaisesta jätehierarkiasta? Ottamalla se käyttöön arkesi valintojen taustalla, voit oppia suhtautumaan kaikkeen kulutukseesi uudella, kestävällä tavalla. Lue lisää

Kaikki YK-liiton ja NYTKIS ry:n järjestämässä tilaisuudessa puhuneet asiantuntijat olivat yhtä mieltä sitä, että naisten aseman ja oikeuksien edistämisestä on tullut kansainvälisissä yhteyksissä entistä vaikeampaa. Lue lisää

Me #pallonkutistajat pyrimme vaikuttamaan päättäjiin, jotta muovijäteongelmamme voitaisiin ratkaista kansainvälisen diplomatian avulla. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi käytössämme on kuitenkin myös tapoja, joiden avulla voimme ratkaista ongelman syitä jo niiden alkulähteillä: muuttamalla pienillä teoilla omaa arkeamme kestävämmäksi. Lue lisää

Ylihuomenna lauantaina vietetään maailman vesipäivää. YK-liiton Pallonkutistajat-kampanja kutsuu kaikki jakamaan hauskoja ja hyödyllisiä käytännön vinkkejään siitä, miten kukin meistä voi arjessaan vähentää vesistöihin kulkeutuvan muoviroskan määrää. Lue lisää

Valtameret ovat olleet vahvasti läsnä juuri päättyneissä Kestävien kehityksen tavoitteiden temaattisissa keskusteluissa. Työ ei kuitenkaan lopu siirryttäessä tiedonkeruuvaiheesta päätöksentekoon, koska merien biodiversiteetin suojaamisen tärkeyden tulee myös näkyä valmiissa tavoitteissa. Lue lisää

Pohjoismaiden kehitysministerit ovat sopineet entistä tiiviimmästä yhteistyöstä YK:n tuleviin kehitystavoitteisiin liittyen. Pohjoismaat painottavat yhteisessä julkilausumassaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tärkeyttä sekä laadukasta koulutusta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Lue lisää

Suomen YK-liitto nostaa 60-vuotisjuhlavuotenaan esiin lähes katastrofaalisiin mittasuhteisiin paisuneen merten muovijäteongelman, joka on synnyttänyt valtameriin muun muassa massiivisia jätepyörteitä. Lue lisää

Merten jäteongelmaan puututtava, YK-liiton vuosikokous vaatii kannanotossaan 12.12.2013. Lue lisää

Suomen YK-liitto vaatii, että Suomen tulisi kartoittaa mahdollisuutensa toimia YK:ssa kansainvälisen merten muovisopimuksen alullepanijana. Maailman valtamerissä kelluu useita kokonaisten mantereiden kokoisia muovijätepyörteitä. Lue lisää

Kestävän kehityksen teema kokosi 15.–16.11 yhteen nuoria ja opiskelijoita ympäri Suomea Tampereelle kuuntelemaan alan asiantuntijoita ja pohtimaan kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus kuulla erilaisissa YK-tehtävissä olleita nuoria. Lue lisää

Pages

Subscribe to kestävä kehitys