YK-liitto

YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC (Economic and Social Council) on myöntänyt Suomen YK-liitolle erityisen neuvoa-antavan aseman (special consultative status) neuvostossa. Neuvoa-antavassa asemassa olevat järjestöt saavat osallistua kansainvälisiin YK-konferensseihin sekä niitä valmisteleviin kokouksiin. Lue lisää

Suomen uudistettu  YK- strategia pyrkii kirkastamaan Suomen YK- politiikan tavoitteita ja selkeyttämään Suomen roolia YK:ssa. Strategian kattoteemana on kestävä kehitys, jonka saavuttamiseen strategian neljä kärkiteemaa osaltaan myötävaikuttavat. Tehokkaaseen YK- politiikkaan tarvitaan selkeitä pitkäntähtäimen tavotteita ja prioriteetteja, joiden saavuttamiseksi on määritelty soveltuvat toimenpiteet ja osoitettu riittävät resurssit. Lue lisää

Ulkoasiainhallinto uudistaa parhaillaan YK-strategiaansa, joka julkaistaan heinäkuun 17. päivänä Porissa. Suomen YK-liitto korostaa lasunnossaan YK:n uudistamisen sekä nuorten näkyvyyden tärkeyttä uudessa strategiassa. Lue lisää

Kansalaisjärjestöjen edustajan valitseminen kansainvälisiin konferenssidelegaatioihin muuttuu vahvemmin koko järjestökenttää edustavaksi ja entistä läpinäkyvämmäksi. Jatkossa järjestöt voivat hakea delegaatiopaikkaa avoimella hakumenettelyllä ja paikasta päättävät yhdessä kolme kattojärjestöä: Kepa, Kehys ja YK-liitto. Lue lisää

Suomen YK-liitto, YK:n väestörahasto (UNFPA) ja Maailman ruokaohjelma (WFP) järjestivät viime viikonloppuna Maailma kylässä -festivaaleilla paneelikeskustelun, joka käsitteli seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia sekä ruokaturvakysymyksiä vuoden 2015 jälkeisellä kehitysagendalla.   Lue lisää

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOC:n alainen kansalaisjärjestökomitea käsitteli Suomen YK-liiton hakemuksen 22.5. pidetyssä kokouksessaan ja päätti suositella erityisen konsultatiivisen aseman (special consultative status) myöntämistä Suomen YK-liitolle. Lue lisää

Suomen Sosiaalifoorumin toisena tapahtumapäivänä seminaariväki sai oppia vaikuttamistyöstä niin suomalaisessa ympäristössä kuin ympäri maailmaa. Keskustelijat olivat erikoistuneet vaikuttamistyöhön eri näkökulmista ja eri tehtävissä mutta yhteisiä havaintoja löytyi pitkin iltapäivää. Lue lisää

Uudistuneilta sivuilta löydät muun muassa liiton tapahtumakalenterin ja entistä monipuolisemmat YK-uutiset Lue lisää

Suomen YK-liiton tapahtumat Suomen Sosiaalifoorumissa esittelivät tärkeitä näkökulmia ja hyvää keskustelua. Lauantaina järjestämämme 20.4. seminaari keskittyi arktisiin kysymyksiin. Lue lisää

Suomalaiset YK-järjestöt Suomen YK-liitto, Suomen UNICEF, Suomen UN Women ja Suomen Pakolaisapu kantavat huolta Suomen YK-politiikan ja monenkeskisen yhteistyön heikkenemisestä määrärahaleikkausten myötä. Suomen YK-liitto, Suomen UNICEF, Suomen UN Women ja Suomen Pakolaisapu esittävät, että hallitus kasvattaa ulkoasiainhallinnon toimintaan suunnattavia määrärahoja 5 miljoonalla eurolla ja huolehtii budjettikehyksissään kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksien turvaamisesta. Lue lisää

Sivut

Subscribe to YK-liitto