koulutus

Yhdistyneet Kansakunnat kiinnitti huomiota oppimisen ja kehityksen väliseen yhteyteen kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9.2006. Lue lisää

Maailmassa on tällä hetkellä enemmän nuoria kuin koskaan. Mikä on heidän tulevaisuutensa? Lue lisää

Oppaan tarkoituksena on innostaa pienten lasten ohjaajia kehittämään uusia välineitä ja tapoja käsitellä suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta päiväkodeissa, alakouluissa ja vapaa-ajan kerhoissa. Lue lisää

Suomen ICSW järjestää seminaarin YK:sta kansainvälisenä sosiaalipoliittisena toimijana maanantaina 12.3. klo 13-16 Helsingissä. Tavoitteena on arvioida YK:ta ja sen suhdetta muihin kansainvälisiin järjestöihin globaalin hallinnan ja sosiaalipolitiikan kannalta. Lue lisää

Sivut

Subscribe to koulutus