ihmisoikeudet

Ongelmat oikeusjärjestelmässä hidastavat kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista Afganistanissa. Oikeusjärjestelmää leimaa laajamittainen korruptio ja osaamisen puute. YK:n kehitysohjelman UNDP:n tilaama Afganistanin inhimillisen kehityksen raportti ehdottaa mallia, joka yhdistää moderniin oikeusjärjestelmään elementtejä perinteisestä järjestelmästä. Lue lisää

YK:n yleiskokous hyväksyi 13.9. julistuksen, jossa linjataan maailman arviolta 370 miljoonan alkuperäiskansan edustajan oikeuksia sekä todettiin syrjintä lainvastaiseksi. Julistuksen hyväksymistä edelsi yli kahden vuosikymmenen keskustelu. Lue lisää

Valtioneuvosto päätti tänään yleisistunnossaan asettaa Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan kahdeksannelle toimikaudelleen 31. maaliskuuta 2011 asti. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin toimittaja Nils Torvalds (RKP). Lue lisää

Jenni Määttä Oulun kansainvälisestä Unicef-koulusta ja Maria Pirseyedi Sysmän yhteiskoulun lukiosta osallistuivat 11. - 12.12. YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettyyn lapsiasiain seurantakokoukseen. Seurantakokoukseen osallistui 93 lasta ja nuorta (11 - 18 -vuotiaita) yli 50 eri maasta. Lue lisää

Maailman terveysjärjestön WHO:n uusi tutkimus osoittaa usean maan edistyneen väkivallan torjumisessa. Tutkimusraportissa on käyty läpi eri maiden saavutuksia väkivallan ehkäisyn saralla vuodesta 2002 eteenpäin. WHO:n raportissa huomautetaan, että fyysinen, seksuaalinen ja psykologinen väkivalta uhkaa kuitenkin miljoonien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia päivittäin. Lue lisää

YK:n organisoima maailmanlaajuinen yritysjohdon huippukokous järjestettiin viime perjantaina toista kertaa. Geneveen kokoontuneet yritysjohtajat keskustelivat työllisyydestä, ihmisoikeuksista, ympäristöstä ja vakuuttivat ottavansa kyseiset teemat huomioon omissa toimissaan Lue lisää

Rauhanturvaaminen, ennaltaehkäisevä diplomatia, ilmastonmuutos, köyhien maiden aseman parantaminen ja YK-reformi ovat keskeisellä sijalla järjestön tämänvuotisessa ohjelmassa, kertoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon YK:n henkilöstölle tammikuun alussa YK:n päämajassa New Yorkissa järjestetyssä tilaisuudessa. Lue lisää

Euroopan parlamentin Saharov-mielipiteenvapauspalkinto myönnettiin sudanilaiselle lakimiehelle Salih Mahmoud Osmanille. Palkinto luovutetaan 11.12. Strasbourgissa. Lue lisää

Sivut

Subscribe to ihmisoikeudet