naisten oikeudet

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon tapasi kansalaisjärjestöjen edustajia 27.5. Suomen YK-liiton järjestämässä tilaisuudessa. YK-liiton puheenjohtaja Jutta Urpilainen korosti tapaamisen avanneessa puheenvuorossaan konfliktien ennaltaehkäisyn kolmea keskeistä elementtiä: kehitystä, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia. Lue lisää

Tuoreen raportin mukaan ihmiskauppa on taloudellisesti tarkasteltuna maailman kolmanneksi tuottavin rikosmuoto heti huume- ja asekaupan jälkeen. On arvioitu, että noin kaksi miljoonaa ihmistä joutuu kauppatavaraksi vuosittain ja että vain noin yksi sadasta ihmiskaupan uhrista onnistutaan pelastamaan. Lue lisää

Yritykset lisätä naisten määrää Kenian poliittisessa päätöksenteossa ovat monivuotisista pyrkimyksistä huolimatta epäonnistuneet. Lähialueilla Ugandassa, Tansaniassa ja erityisesti Ruandassa on otettu suuria edistysaskeleita kyseisellä saralla. Lue lisää

UNICEF:n tuoreen raportin mukaan raskauden aiheuttamiin komplikaatioihin ja synnytyksiin kuolee vuosittain yli puoli miljoonaa naista ympäri maailmaa. Kehittyvien ja teollistuneiden maiden välinen ero on valtava: 99 prosenttia äitien kuolemista tapahtuu kehittyvissä maissa ja puolet näistä Afrikassa. Lue lisää

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma, jolla on jättimäiset mittasuhteet. YK:n mukaan jopa joka kolmas nainen joutuu elämänsä aikana hakatuksi, raiskatuksi, silvotuksi tai muutoin väkivalloin kohdelluksi - monet kotonaan ja jotkut jopa jokapäiväisessä elämässään.  Lue lisää

Vuoden 2008 Nuorisodelegaatti Anna Ranki piti Suomen valtuuskunnan puheenvuoron yleiskokouksen kolmannessa komiteassa 6.10. illalla Suomen aikaan. Kolmannessa komiteassa käsitellään sosiaalisia, humanitaarisia ja kulttuurikysymyksiä. Lue lisää

Toukokuussa 2008 joukko kenialaisia kansalaisjärjestöaktiiveja aloitti kampanjan maansa aborttilain uudistamiseksi. Kampanja on herättänyt Keniassa laajaa ja kipakkaakin keskustelua, ja nyt kun abortin laillistamista ajava lakiesitys on valmiina parlamentin käsittelyyn, abortin kannattajat ja vastustajat ovat selkeästi jakautuneet omiin leireihinsä. Lue lisää

Helsingin yliopiston professori Niklas Bruun on valittu YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valvontaelimen CEDAW:n (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) jäseneksi New Yorkissa heinäkuun lopulla pidetyissä vaaleissa. Lue lisää

YK:n apulaispääsihteeri Asha-Rose Migiron mukaan tyttöjen ja naisten systemaattinen syrjintä maailman köyhimmissä maissa estää näitä valtioita saavuttamasta vuosituhattavoitteiden päätavoitetta eli äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän puolittamista. Lue lisää

Monivuotinen kansainvälinen kampanja on YK:n keino tehostaa pyrkimyksiä lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta ja se vaatii erityisesti miehiä tarttumaan ongelmaan. Kampanjalla halutaan painostaa poliittisia päätöksentekijöitä toimimaan ongelman ratkaisemiseksi. Lue lisää

Sivut

Subscribe to naisten oikeudet