YK-päivä

Maailman vesipäivä

World Water Day

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, jonka tavoiteena oli sopia yhteisistä toimista kestävän kehityksen ja maailman elinkelpoisuuden turvaamiseksi.

Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vesipäivän yhteydessä vietettiin vuonna 2008 myös kansainvälistä sanitaation vuotta.

Sanitaation parantamisella YK haluaa kiinnittää huomiota puhtaan veden, viemäröinnin, hygieenisten käymälöiden ja yleisen puhtauden merkitykseen köyhyyden, sairauksien ja erityisesti lasten kuolemien vähentämisessä.

Agenda 2030 -tavoitteista tavoitteen 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille.

Tiesitkö, että

  • Maapallon vedestä 97,5 % on suolaista ja 2,5 % makeaa. Makeastä vedestä ainoastaan 1 % on ihmisten käytettävissä. 25 % maailman makeanveden varannoista on saastunut terveydelle vaaralliseksi.
  • 70 % makean veden varannoista sijaitsee jäänä tai lumena arktisilla alueilla ja vuoristoissa.
  • Noin joka kymmenes ihminen elää ilman puhdasta juomavettä.
  • Joka päivä yli 2 600 lasta kuolee huonolaatuisen veden aiheuttamiin ripulitauteihin.
  • YK:n arvioiden mukaan päivittäinen vedentarve juomiseen, ruoanlaittoon ja peseytymiseen on 20-50 litraa. Jokainen suomalainen kuluttaa vettä keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa.
  • Noin 90 prosenttia maailman katastrofeista liittyy veteen.

Lähteet: UNICEF, Maailman vesipäivä, UN World Water Development Report WWDR 2015, UN Water, MDG report 2015

Teemapäivän sivut