YK-päivä

Kansainvälinen lasten päivä / Lapsen oikeuksien päivä

Universal Children's day

YK:n yleiskokous suositteli vuonna 1954, että kaikki maat alkaisivat viettää kansainvälistä lasten päivää. Päivän vietto vaihtelee maittain, mutta virallisena merkkipäivänä pidetään marraskuun 20. päivää. Tuona päivänä yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien julistuksen vuonna 1959. 

30 vuotta myöhemmin, vuonna 1989, yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Sopimukseen ovat liittyneet kaikki YK:n jäsenmaat Yhdysvaltoja lukuunottamatta. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Kansainvälistä lasten päivää kutsutaan Suomessa myös lapsen oikeuksien päiväksi.

Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lasten erityisiä tarpeita ja etua. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuuluksi.

Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. Lapsen oikeuksien sopimus on ainoa ihmisoikeussopimus, joka sisältää tiedotusvelvoitteet. Tästä huolimatta lapsille kuuluvista oikeuksista tiedetään kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, aivan liian vähän.

Tiesitkö, että

  • kolme miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee nälkään vuosittain.
  • yli 160 miljoonaa alle 18-vuotiasta tekee täysipäiväisesti työtä. Heistä noin 85 miljoonaa työskentelee vaarallisissa tai terveydelle haitallisissa olosuhteissa.
  • lapsisotilaita on noin 300 000.
  • lähes 230 miljoonan alle 5-vuotiaan lapsen syntymää ei ole virallisesti kirjattu, mikä vie heiltä oikeuden nimeen ja kansallisuuteen.

Lähteet: Joint child malnutrition estimates – 2017 edition, UNICEF

Teemapäivän kotisivut