Kansainvälinen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

Suurella osalla maailman konflikteista on taustallaan selvittämättömiä kulttuurisia eroja. Kulttuurisella monimuotoisuudella on kuitenkin valtavia hyötyjä yhteiskuntien kehityksen kannalta. Eläminen sovussa on yksi kehityksen ja rauhan elinehdoista. Kansojen ja kulttuurien yhteisymmärryksen, kunnioituksen ja tasa-arvoinen kohtelun kautta syntyy sosiaalisen koheesiota, sekä moraalisesta että hengellisestä hyvinvointia ja sovittelukykyä arvostava yhteiskunta.

Vuonna 2001 Unescon kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus seurasi vuonna 2002 YK:n yleiskokouksen päätös julistaa 21. toukokuuta jokavuotiseksi Kansainväliseksi kulttuurisen monimuotoisuuden päiväksi, jolloin voimme perehtyä oman tietoisuutemme lisäämiseen muista kulttuureista ja oppia elämään tätä kautta yhdessä paremmin heidän kanssaan, joiden kulttuuriset taustat eroavat meistä.

YK:n yleiskokouksen julistus, 20.12.2002, A/RES/57/429

Kotisivu

Materiaalia opettajille: teemapäivien koulutehtävät