YK:n väestörahasto UNFPA:n raportti kaupungistumisesta tilattavissa suomeksi

YK:n väestörahasto UNFPA:n raportti kaupungistumisesta tilattavissa suomeksi

Vuoteen 2008 mennessä 3,3 miljardia ihmistä eli yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupunkialueilla ­ ensimmäistä kertaa historiassa. Tämä käy ilmi YK:n väestörahasto UNFPA:n tuoreesta Maailman väestön tila -raportista.


Julkaistu: 25.1.2008

YK-reformi: yleiskokouksen uudistaminen etenee

YK-reformi: yleiskokouksen uudistaminen etenee

Yleiskokouksessa hyväksyttiin elokuun alussa uusi päätöslauselma, jossa luodaan entistä tarkemmat puitteet yleiskokouksen uudistamistyölle. Asialistalla ovat mm. yleiskokouksen toimintatapojen uudistaminen ja YK:n pääsihteerin valintaprosessi.


Julkaistu: 25.1.2008

FAO varoittaa ruokapulan uhkaavan 28 maata

FAO varoittaa ruokapulan uhkaavan 28 maata

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) raportoi, että ennakoitu viljan tuotannon väheneminen voi aiheuttaa ruokapulan 28 maassa. Neljän viimeisen kohtuullisen hyvän viljankasvun vuoden jälkeen näyttää siltä, että osassa köyhempiä - jo ruokavajeesta kärsivissä - maissa väestönkasvu ja viljan tuotannon kasvu eivät ole tasoissa.


Julkaistu: 25.1.2008

Maailmanlaajuiset haasteet tarvitsevat YK:ta

Maailmanlaajuiset haasteet tarvitsevat YK:ta

"YK on astumassa aikaan, jolloin sen merkitys on entistä tärkeämpi," sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon eilen ja painotti monien maailman ongelmien olevan niin laajoja ja vaikeaselkoisia, etteivät yksittäiset valtiot voi selvittää niitä yksin. Vierailullaan Lontoossa Ban Ki-moon toi esille YK:n tarpeellisuuden ja toivoi sen kasvavan ja ottavan uusia rooleja.


Julkaistu: 25.1.2008

Yritykset omaksuivat vastuullisen liiketoiminnan julistuksen YK:n huippukokouksessa

Yritykset omaksuivat vastuullisen liiketoiminnan julistuksen YK:n huippukokouksessa

YK:n organisoima maailmanlaajuinen yritysjohdon huippukokous järjestettiin viime perjantaina toista kertaa. Geneveen kokoontuneet yritysjohtajat keskustelivat työllisyydestä, ihmisoikeuksista, ympäristöstä ja vakuuttivat ottavansa kyseiset teemat huomioon omissa toimissaan


Julkaistu: 25.1.2008

Ban Ki-moon kertoi vuoden 2008 tavoitteista

Ban Ki-moon kertoi vuoden 2008 tavoitteista

Rauhanturvaaminen, ennaltaehkäisevä diplomatia, ilmastonmuutos, köyhien
maiden aseman parantaminen ja YK-reformi ovat keskeisellä sijalla
järjestön tämänvuotisessa ohjelmassa, kertoi YK:n pääsihteeri Ban
Ki-moon YK:n henkilöstölle tammikuun alussa YK:n päämajassa New
Yorkissa järjestetyssä tilaisuudessa.


Julkaistu: 24.1.2008

Euroopan parlamentin Saharov-palkinto mielipiteenvapauden puolesta

Euroopan parlamentin Saharov-palkinto mielipiteenvapauden puolesta

Euroopan parlamentin Saharov-mielipiteenvapauspalkinto myönnettiin sudanilaiselle lakimiehelle Salih Mahmoud Osmanille. Palkinto luovutetaan 11.12. Strasbourgissa.


Julkaistu: 22.1.2008

YK:n ilmastokokous alkanut Balilla

YK:n ilmastokokous alkanut Balilla

Indonesian hallituksen isännöimä YK:n 13. ilmastokokous alkoi maanantaina Balilla. Kahden viikon mittaiseen kokoukseen osallistuu edustajia yli 180 maasta. Lisäksi paikalla on hallitusten välisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. Osallistujien kokonaismäärän arvioidaan nousevan 10 000:een.


Julkaistu: 22.1.2008

Uusiutuvien energiamuotojen suosio kasvaa edelleen

Uusiutuvien energiamuotojen suosio kasvaa edelleen

Aiemmin jokseenkin idealistisena pidetyn uusiutuvan energian ympärille
on nyt kehittynyt huomattava bisnes ja kasvihuonekaasuja aiheuttavat
fossiiliset polttoaineet korvataan nykyään yhä useammin uusiutuvalla
energialla, YK:n ympäristöohjelman UNEP:n uudessa raportissa todetaan.


Julkaistu: 22.1.2008

Sivut

Subscribe to YK-liitto.fi RSS