Arktinen kestävä kehitys

Suomi on syksystä 2017 alkavan kaksivuotiskauden Arktisen neuvoston puheenjohtaja. Tältä sivulta löydät materiaaleja liittyen Arktiseen neuvostoon, Suomen puheenjohtajuuskauteen sekä arktiseen kestävään kehitykseen.

YK-liiton taustamateriaalit:

Arktinen ja alkuperäiskansat
Materiaaleja liittyen arktisen alueen alkuperäiskansoihin (Kanadassa, Venäjällä ja Suomessa)

YK-liiton artikkelit:

Arktinen puheenjohtajuus: Kestävä kehitys Suomen kattoteemana
Ympäristöministeriön Henna Haapalan haastattelu

 

Muiden tahojen tuottamia materiaaleja:

Artikkeli: Kolttien Gramota-arkisto UNESCOn aineettoman maailmanperinnön kohde Maailman muisti -listalle

Video: Kolttien Gramota-arkisto

Artikkeli (englanniksi): Arktisen uusi normaali

Artikkeli (englanniksi): Peel Riverin oikeusjuttu ratkesi (tuomari Thomas Bergerin uusin voitto)

Video: Inuit Observations of Climate Change

Sähkökirja: Arktinen Kattaus  Marjo Laukkanen, Markku Heikkilä. Ulkoministeriön Eurooppatiedotus, Lapin yliopiston Arktinen keskus. 2016

Lisätietoa:

Suomen arktisesta startegiasta (Ulkoministeriö) ja Suomen arktinen startegia 2013  (Valtioneusvoston periaatepäätös)

Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakausi 2017-2019 (Ulkoministeriö)

Arktisesta alueesta ja arktisesta keskuksesta (Lapin yliopisto): tietoa arktisesta, alkuperäiskansoista, karttoja, videoita

Arktisesta neuvostosta (englanniksi): videoita, karttoja

Kysymyksiä EU:n politiikasta ja arktisesta

EU:n tiedonanto: Uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka 27.4.2016

Raportteja ja tutkimuksia:

Raportti 12.12.2017 Yhdysvaltojen meren ja ilmastontutkimushallinto NOAA. http://www.noaa.gov/media-release/arctic-saw-2nd-warmest-year-smallest-w...

Tieteellinen arviointi ilmastonmuutoksesta Arktisella alueella 24.4.2017, Arctic Council’s Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). https://www.amap.no/documents/doc/Snow-Water-Ice-and-Permafrost-in-the-A...

 

 


Päivitetty viimeksi: 22.1.2018