Ajankohtaiset koulutukset

Ilmoittaudu Kestävä kehitys haltuun! -verkkokurssille (6op)


Syvennä tietämystäsi kestävästä kehityksestä ja ota haltuun uusia menetelmiä opetuksen tueksi! 

Ohjattu verkkopohjainen "Kestävä kehitys haltuun!" -kurssi (6 op) on täydennyskoulutusta yläkoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajille. Kurssilla perehdytään kestävän kehityksen tavoitteisiin ja teemoihin, mukaan lukien ilmastonmuutos, koulutus, vesi- ja ruokaturva, sukupuolten tasa-arvo, vastuullinen kuluttaminen ja rauhankysymykset.

Saat käyttöösi opetuksessa hyödynnettäviä materiaaleja ja menetelmiä. Kurssilla käsitellään alan asiantuntijoiden ajankohtaista artikkeleita ja puheenvuoroja. Mukana mm. presidentti Tarja Halonen, Petteri Taalas (Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri), Liisa Rohweder (WWF:n pääsihteeri) ja Arno Kotro (opettaja, kirjailija).

Tavoitteena on innostaa opettajia käsittelemään kestävän kehityksen teemoja monipuolisesti ja tukea oppilaita maailmankansalaiseksi kasvamisessa.

Kurssiaikataulu: lokakuu 2017- toukokuu 2018

  • Ohjattu verkkokurssi: Yhteensä 19 verkkotapaamista, jotka pohjautuvat 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Tavoitteisiin liittyvät tehtävät ja materiaalit ovat sovellettavissa omaan koulutyöhön.
  • Neljä lähipäivää: päivä 1: 24.10. YK-päivän seminaari; päivät 2 ja 3: helmikuussa (2pv) seminaari ja toiminnallisia menetelmiä; päivä 4: toukokuussa yhteenveto.


Ilmoittautuminen:
Varaa paikkasi pian! Ohjatulle verkkokurssille mahtuu rajallinen määrä osallistujia.
Ilmoittautuminen 29.9. mennessä toimisto@ykliitto.fi. Ilmoita osallistujan nimi, koulu, luokka-aste, yhteystiedot.

YK-liitto toteuttaa täydennyskoulutuksen yhteistyössä Työväen sivistysliiton kanssa.

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Syksyn 2017 muut koulutukset

Opettaja - ota globaalikasvatus haltuun!

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma alleviivaa aktiivisen maailmankansalaisen taitoja ja kestävää tulevaisuutta. Mitä nämä tarkoittavat käytännössä?

YK-liitto on mukana Kepan koordinoimassa Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeessa. Hanke tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen eri asteiden opettajille, rehtoreille ja opetustoimille. Koulutuksia toteutetaan tilaajan toiveiden pohjalta: seminaaripäiviä, räätälöityjä työpajakoulutuksia, kahden päivän koulutuskokonaisuuksia sekä verkkokoulutusta.

Koulutuksia tarjotaan kuudesta globaalikasvatusasiantuntijoiden suunnittelemasta moduulista eli temaattisesta koulutuskokonaisuudesta, joiden teemat yhdistävät globaalikasvatuksen ja opetussuunnitelman eri osa-alueita:

    Rauha, konfliktit ja kriisit
    Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu
    Moninaisuus ja yhdenvertaisuus
    Kestävä kehitys ja Agenda 2030
    Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet
    Koulun toimintakulttuuri - globaalikasvatus osaksi koulun arkea

Kaikkien hankkeen koulutusten läpileikkaavat teemat ovat ihmisoikeusperustaisuus, kestävä kehitys ja muutos toimintakulttuurissa. Moduulit eli koulutuskokonaisuudet on suunniteltu opetussuunnitelmien arvoperusta, laaja-alaiset osaamistavoitteet ja oppiainekohtaisia erityispiirteitä huomioiden.

Koulu maailmaa muuttamaan -opettajien täydennyskoulutus globaalikasvatuksen teemoista jatkuu syksyllä. Katso uusimmat koulutukset täältä:  http://www.globaalikasvatus.fi/koulu-maailmaa-muuttamaan/koulutustapahtumat

 

Menneet koulutukset:


Päivitetty viimeksi: 16.8.2017