21.5. Kansainvälinen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

Kulttuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä piirteitä jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle muuten kuin geenien kautta: siis esimerkiksi kieltä, uskontoa ja erilaisia tapoja ja tottumuksia. Kulttuuri on siis huomattavasti  laajempi ja vaikeammin rajattavissa oleva asia kuin yksittäiset kulttuuri-ilmaisut, kuten taidenäyttelyt tai konsertit.

Kulttuurin vaaliminen rauhan ja ihmiskunnan yleisen hyvinvoinnin lähteenä on yksi YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon perustehtävistä. Unesco julistikin vuonna 2001 toukokuun 21. päivän Kulttuurisen monimuotoisuuden ja vuorovaikutuksen päiväksi. Julistus laadittiin, koska Unesco oli huolestunut sekä kulttuurisen moninaisuuden katoamisesta globalisoituvassa maailmassa että väitteistä, joiden mukaan eri kulttuurien yhteentörmäys on väistämätön. Hyväksymällä julistuksen Unescon jäsenvaltiot vahvistivat sitoumuksensa kulttuurisen moninaisuuden säilyttämiseen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun rauhan parhaana takaajana.

YK:n yleiskokous vahvisti tätä sanomaa myös julistamalla tuon päivän toukokuun 21. päivän kansainväliseksi kulttuurisen monimuotoisuuden päiväksi (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) vuonna 2002. YK rohkaisi näin Unescoa jatkamaan arvokasta työtään kulttuurisen moninaisuuden arvostuksen eristämiseksi ja tunnusti kulttuuriperinnön säilyttämisen ja kehittämisen tärkeyden.

Lähtökohtana on, että kaikki ovat keskenään erilaisia, mutta samanarvoisia, ja erilaisuus on myönteinen asia, koska se mahdollistaa oppimisen ja uudet ideat. Päivän avulla halutaan lisätä tietoisuutta kulttuurien ja kehityksen suhteesta, sekä edistämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia yhteistoiminnan lisäämiseksi ja annetaan jokaiselle mahdollisuus syventää ymmärrystään kulttuurisen monimuotoisuuden arvoista ja monikulttuurisuuden merkityksestä.

Tiesitkö, että

Vuoden 2011 lopussa Suomessa asui vakituisesti 183 133 ulkomaan kansalaista.

  • Heistä oli virolaisia 34 006, venäläisiä 29 585, ruotsalaisia 8 481, somalialaisia 7 421, kiinalaisia 6 159, irakilaisia 5 742, thaimaalaisia 5 545, 4 159 turkkilaisia..
  • Vuonna 2010 Suomessa asuvien ulkomaalaisten työttömyysaste oli 25 %. Koko väestön työttömyysaste oli keskimäärin 8,4 %.
  • Suomessa on noin 60 kieltä, joilla on vähintään sata äidinkielistä puhujaa.
  • Vuodesta 1973 alkaen Suomeen on vastaanotettu pakolaisia: vuoteen 2011 mennessä yhteensä 39 311 henkilöä.
  • Vuonna 2011 Suomessa otettiin vastaan 1 724 kiintiöpakolaista, myönteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita ja perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotettuja henkilöitä.

(Lähteet: Maahanmuuttovirasto, Tilastokeskus (väestö), Tilastokeskus (työllisyys))

Tehtäviä oppitunneille: Kulttuurisen monimuotoisuuden päivän tehtävät (yläkoulut ja lukio)

Tehtäviä oppitunneille: Kulttuurisen monimuotoisuuden päivän tehtävät (alakoulu)

Päivänavaus teemaan liittyen: "Muodonmuutos" (alakoulu)

Päivänavaus teemaan liittyen: "Tahtooko joku lokeroon?" (yläkoulut ja lukio)


Päivitetty viimeksi: 8.10.2014