21.3. Rasismin vastainen päivä

21.3. Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi

International Day for the Elimination of Racial Discrimination

Kansainvälistä päivää rotusyrjinnän poistamiseksi vietetään 21. maaliskuuta. Juuri tänä päivänä, vuonna 1960, poliisi avasi tulen ja tappoi 69 rauhanomaisen mielenosoituksen osanottajaa Sharpevillessa, Etelä-Afrikassa.

Vuonna 1966 YK:n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi, ja kehotti kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistuksiaan kaiken rotusyrjinnän poistamiseksi. Päivästä alkaa myös rasisminvastainen viikko.

Suomessa rotusyrjinnän ja rasismin vastaista päivää vietetään monissa kaupungeissa.

Tiesitkö, että

  • vuonna 2009 Suomen vähemmistövaltuutetun toimistossa käsiteltiin noin 451 syrjintää ja muuta epäasiallista kohtelua käsittelevää asiakastapausta.
  • näistä asiakastapauksista 15% (68kpl) koski kiihottamista kansanryhmää vastaan
  • maahanmuuttajataustaisista oppilaista 55 prosenttia ilmoitti joutuneensa kiusaamisen kohteeksi kun suomalaisista oppilaista kiusaamista oli kokenut 36 prosenttia.
  • Vuonna 2014 kirjattiin 822 rikosilmoitusta, jotka luokiteltiin viharikoksiksi. Vuonna 2013 viharikospäilyjä oli 833, ja vuonna 2012 tapauksia oli 732.Viharikos on henkilöä, ryhmää, omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista, uskonnollista vakaumusta, seksuaalista tai sukupuolista suuntautumista tai vammaisuutta kohtaan.

(Lähteet: Syrjintä Suomessa 2014, Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2015, Syrjintäselvitys 2010: Sisäasiainministeriön julkaisu)

Tehtäviä oppitunneille: Rasismin vastaisen päivän tehtävät

Yhdenvertaisvaltuutetun toimisto Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Toimiston sivuilla paljon lisätietoa syrjinnästä, yhdenvertaisuudesta, aiheeseen liittyviä tilastoja ja tietoa lainsäädännöstä.

Katso määritelmä syrjinnästä.


Päivitetty viimeksi: 19.2.2018