MiniMUN tuntisuunnitelmat

Oheiset tuntisuunnitelmaluonnokset ovat esimerkkejä, kuinka MiniMUN voidaan toteuttaa. Aikaa ja teemaa voi muokata oman tarpeen mukaan. 

MiniMUN-simulaation aikajana

1. Tutustuminen teemaan ja YK:n toimintaan 1-2 oppituntia:

  • Tutustuminen MiniMUN-kokoukseen, teemaan, YK:n toimintaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin
  • Roolien jako

2. Kokoukseen valmistautuminen 2-4 tuntia (itsenäistä opiskelua):

  • Tutustukaa edustamanne valtion historiaan, kulttuuriin, talouteen, poliittiseen järjestelmään sekä ulkopolitiikkaan
  • Etsikää tietoa teemasta, tässä esimerkissä ilmastonmuutoksesta ja Pariisin ilmastosopimuksesta
  • Laatikaa valtionne näkökannat ja toimenpidesuunnitelmat ilmastokysymyksiin ja ilmastosopimuksen toimenpide-ehdotuksiin
  • Laatikaa ja harjoitelkaa avauspuheenvuoron pitämistä
  • Perehtykää kokouksen kulkuun
  • Ajan salliessa tutustukaa myös muiden valtioiden näkökulmiin, mikä edesauttaa neuvotteluita ja sopimuksen syntyä

3. Kokouksen toteutus 1-3 oppituntia:

4. Reflektointi 10-30 minuuttia

  • Reflektointiin kannattaa käyttää aikaa. Mitä opittiin? Minkälaisia taitoja tarvittiin? Mikä meni työskentelyssä hyvin,  mikä vaatii vielä harjoittelua? 

 

45 min oppitunti 
Käsiteltävään teemaan ja edustettaviin valtioihin tutustutaan aiemmin. 

5 min Puheenjohtaja avaa kokouksen
15 min Delegaatioiden avauspuheenvuorot
5 min Lobbaus vapaasti tilassa
10 min Ilmastosopimuksen käsittely ja keskustelu 
5 min Äänestys muutosehdotuksista ja ilmastosopimuksesta - ääntenlaskenta
5 min Tulosten julkistaminen ja puheenjohtajan kiitokset

 

75 min oppitunti 

5 min Puheenjohtaja avaa kokouksen
15 min Delegaatioiden avauspuheenvuorot
15 min Lobbaus vapaasti tilassa
20 min Ilmastosopimuksen käsittely ja keskustelu
5 min Äänestys muutosehdotuksista ja ilmastosopimuksesta - ääntenlaskenta
5 min Tulosten julkistaminen ja puheenjohtajan kiitokset
10 min oppimiskokemuksen reflektointi
   

 90 min oppitunnilla lisäksi

25 min

20 min

Ilmastosopimuksen käsittely ja keskustelu

Oppimiskokemuksen reflektointi

 

 


Päivitetty viimeksi: 6.9.2017