Materiaaleja kouluille

Kulttuurien lähentyminen - tehtäviä kouluille

Aineistotyyppi: Verkkoaineisto
Kohderyhmä:
alakoulu, toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Kulttuurien lähentymisen teemavuoden materiaalin on tarkoitus tarjota opettajalle lisäresursseja ja ideoita kulttuurien moninaisuuden käsittelyyn oppitunneilla. Tehtävistä voi poimia yksittäisiä, omalle luokalle sopivia harjoitteita sopivaan rakoon koulun arkea tai suunnitella aineiston pohjalta vaikka koko koulun teemapäivän.

Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys

8 rätt – FN:s milleniemål

Aineistotyyppi: Painettu aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Huom! Painettu versio on loppunut, linkki pdf:ään.

FN:s millenniemål är centrala bland annat ur människorätts-, jämställdhets-, utvecklings- och miljösynpunkt. I den publikation som FN-förbundet producerat, "8 rätt" fördjupar vi oss i millenniemålen med hjälp av seriestrippar, fakta och uppgifter. Häftets förslag till uppgifter kan utnyttjas mångsidigt i undervisningen i olika ämnen i högstadier och gymnasier. Utrikesministeriet har understött utgivningen av publikationen.

Julkaisuvuosi:
2011
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys

8 oikein – YK:n vuosituhattavoitteet

Aineistotyyppi: Painettu aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

PAINOS LOPPUNUT, linkki pdf:ään

8 oikein - YK:n vuosituhattavoitteet on monipuolinen ja hauska oppimispaketti yläkoulu- ja lukioikäisille, jossa vuosituhattavoitteita käsitellään sarjakuvien ja vuorovaikutteisten tehtävien muodossa.

Maailman päättäjät sitoutuivat vuonna 2000 kahdeksaan kehitystavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Tavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2014 mennessä. Julkaisussa kerrotaan vuosituhattavoitteiden sisällöstä nuoria puhuttelevalla tavalla ja tutkaillaan myös sitä, mitä on maailmanlaajuisesti tähän saakka saavutettu. Sarjakuvapaketti sisältää myös havainnollistavia tehtäväideoita kehitysaiheiden käsittelemisen helpottamiseksi koulutunneille sekä kerhoihin, rippikoulu- ja Prometheus-leireille jne.

Julkaisija: Suomen YK-liitto, 47 s. 2011.

Julkaisuvuosi:
2011
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys

Sivut