Materiaaleja kouluille

Fredi – pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Uudistunut Fredi avaa uudenlaisen näkökulman ihmisoikeuksien ja tasa-arvon todellisuuteen. Opettajille ja kasvattajille suunnattu materiaali kurkistaa lakien ja asetusten taakse ja tarjoaa näkökulman poikien maailmaan arjen näkökulmasta. Materiaali sisältää runsaasti tietoa ihmisoikeuksien tilasta, mutta tarjoaa tilastojen ja taulukoiden ohella myös vaihtoehtoista materiaalia aiheiden käsittelyyn. Harjoitusten avulla teemoja on helppo sisällyttää osaksi opetusta, tai pitää kokonainen ihmisoikeuskurssi.

Materiaalia elävöittää Jii Roikosen kuvitus. Fredi on toteutettu eri järjestöjen yhteistyönä. Materiaalien pedagogiset osuudet on tuotettu yhdessä kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2008 julkaistun Fredin päivitystyöstä vastasi vuonna 2012-2013 Rosa Puhakainen-Mattila, Suomen YK-liitto. Toistaiseksi uudistettu Fredi on ilmestynyt vain sähköisenä pdf-painoksena.

Julkaisuvuosi:
2013
Aihepiiri:
ihmisoikeudet
Liitetiedostot:

Sopulipolku

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
alakoulu
Tarkemmat tiedot:

Sopulipolku on alakoulujen käyttöön suunniteltu, ulkona toteutettava suunnistustyyppinen tehtävärata, joka on sovellettavissa myös työpajatyyppiseen toimintaan sisäkäytössä. Sopulipolulla tutustutaan sovitteluun ja siihen liittyviin teemoihin toiminnallisin menetelmin. Oppilaat pääsevät pohtimaan sovinnon avaimia etsimällä yhdessä ratkaisuja rastitehtäviin.

Sopulipolun ajatuksena on korostaa ratkaisukeskeisyyttä ja yhteistyön tärkeyttä. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi liikuntatunnilla, elämänkatsomustiedon tai uskonnon tunnilla tai koko koulun yhteisenä teemapäivänä. Aikaa koko polun alustus, toteuttaminen ja purku vievät noin 90 minuuttia.

Voit tulostaa polun toteutusta varten tarvittavat materiaalit alla olevista linkeistä.

Julkaisuvuosi:
2009
Aihepiiri:
rauha ja turvallisuus

Sovittelupolku

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

YK-sovittelupolku tutustuttaa oppilaat toiminnallisin menetelmin YK:n rauhantoiminnan eri osa-alueisiin (konfliktinehkäisy ja yleinen aseidenriisunta, rauhantekeminen, rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen) ja auttaa heitä huomaamaan arkipäiväisen sovittelun ja kansainvälisen sovittelun yhteydet.

Sovittelupolku sopii toteutettavaksi joko ulkona luonnossa suunnistustyyppisesti tai työpajatyöskentelynä luokassa. Polku on suunniteltu yläkouluille ja lukioille. Aikaa koko polun alustus, toteuttaminen ja purku vievät noin 90 minuuttia.

Voit tulostaa polun toteutusta varten tarvittavat materiaalit alla olevista linkeistä.

Julkaisuvuosi:
2009
Aihepiiri:
rauha ja turvallisuus

Ystävysten puuhamatka

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
esi- ja alkuopetus
Tarkemmat tiedot:

Suomen YK-liiton ja Tammen yhteistyönä on toteutettu lapsen oikeuksia käsittelevä puuhavihkonen. Vihkonen kannustaa lapsia ja heidän lähellään olevia aikuisia tutustumaan lapsen oikeuksiin ja keskustelemaan niistä.

Puuhavihkosessa on muun muassa erilaisia piirros- ja väritystehtäviä. Tehtävät käsittelevät suvaitsevaisuutta, erilaisuutta, ystävyyttä sekä kansainvälisyyteen ja meitä ympäröivään maailmaan liittyviä aiheita.

Kantavana ajatuksena on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ketään ei saa syrjiä tai kohdella eriarvoisesti ulkonäön, uskonnon, kansalaisuuden tai muun syyn perusteella. Meillä kaikilla on myös samat oikeudet, vaikka ne eivät ehkä toteudukaan kaikkialla maailmassa. Jokaisella on myös velvollisuuksia toinen toistaan kohtaan.

Kuvittanut Marjo Nygård; kirjoittanut Iisa Juva, Inka Leisma, Rosa Puhakainen-Mattila, Paula Tikka; 16 s. 2008.

Huom! Painos loppu. Julkaisu on saatavana vain sähköisenä.

Julkaisuvuosi:
2008
Aihepiiri:
ihmisoikeudet

Globalis – Open opas

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
alakoulu, toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Globalis on jatkuvasti kehittyvä interaktiivinen tietokanta, joka sisältää mm. karttoja, maatietoutta, artikkeleita ajankohtaisista konfikteista eri puolilla maailmaa, inhimillisen kehityksen tilastoja, satelliittikuvia ihmisten aiheuttamista luonnonmullistuksista sekä tietoa keskeisistä kansainvälisistä sopimuksista. Se on ainutlaatuinen globaalikasvatuksen työkalu, jota voi hyödyntää monipuolisesti osana opetusta. Globalis toimii myös opettajan tiedonlähteenä tuntien ja tehtävien
suunnittelussa, oppilaiden työkaluna tehtävien yksilöllisessä tekemisessä tai yhdessä dataprojektorilla tarkasteltuna.

Opettajan oppaan tarkoitus on tarjota opettajille ideoita siitä, miten hyödyntää Globalista omassa opetuksessaan. Alkuun on poimittu 7-9 vuosiluokkien opetussuunnitelman perusteista kohtia, joiden käsittelyssä Globalista esimerkiksi voi käyttää.

Julkaisuvuosi:
2010
Aihepiiri:
kestävä kehitys, menetelmäopas
Liitetiedostot:

8 rätt – FN:s milleniemål

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

FN:s millenniemål är centrala bland annat ur människorätts-, jämställdhets-, utvecklings- och miljösynpunkt. I den publikation som FN-förbundet producerat, "8 rätt" fördjupar vi oss i millenniemålen med hjälp av seriestrippar, fakta och uppgifter. Häftets förslag till uppgifter kan utnyttjas mångsidigt i undervisningen i olika ämnen i högstadier och gymnasier.

Julkaisuvuosi:
2013
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys
Liitetiedostot:

8 rätt – FN:s milleniemål

Aineistotyyppi: Painettu aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

FN:s millenniemål är centrala bland annat ur människorätts-, jämställdhets-, utvecklings- och miljösynpunkt. I den publikation som FN-förbundet producerat, "8 rätt" fördjupar vi oss i millenniemålen med hjälp av seriestrippar, fakta och uppgifter. Häftets förslag till uppgifter kan utnyttjas mångsidigt i undervisningen i olika ämnen i högstadier och gymnasier. Utrikesministeriet har understött utgivningen av publikationen.

Julkaisuvuosi:
2011
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys

8 oikein – YK:n vuosituhattavoitteet

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

8 oikein - YK:n vuosituhattavoitteet on monipuolinen ja hauska oppimispaketti yläkoulu- ja lukioikäisille, jossa vuosituhattavoitteita käsitellään sarjakuvien ja vuorovaikutteisten tehtävien muodossa.

Maailman päättäjät sitoutuivat vuonna 2000 kahdeksaan kehitystavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Tavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2014 mennessä. Julkaisussa kerrotaan vuosituhattavoitteiden sisällöstä nuoria puhuttelevalla tavalla ja tutkaillaan myös sitä, mitä on maailmanlaajuisesti tähän saakka saavutettu. Sarjakuvapaketti sisältää myös havainnollistavia tehtäväideoita kehitysaiheiden käsittelemisen helpottamiseksi koulutunneille sekä kerhoihin, rippikoulu- ja Prometheus-leireille jne.

Sarjakuvapaketti on tilattavissa veloituksetta painettuna tai luettavissa sähköisesti alla olevan linkin kautta.

Suomen YK-liitto (julkaisija), 47 s. 2011.
Piirrokset: Aapo Raudaskoski
Tehtävät ja tarinat: Tuija Sarvi ja Eeva Hurmalainen

Julkaisuvuosi:
2011
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys
Liitetiedostot:

8 oikein – YK:n vuosituhattavoitteet

Aineistotyyppi: Painettu aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

8 oikein - YK:n vuosituhattavoitteet on monipuolinen ja hauska oppimispaketti yläkoulu- ja lukioikäisille, jossa vuosituhattavoitteita käsitellään sarjakuvien ja vuorovaikutteisten tehtävien muodossa.

Maailman päättäjät sitoutuivat vuonna 2000 kahdeksaan kehitystavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Tavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2014 mennessä. Julkaisussa kerrotaan vuosituhattavoitteiden sisällöstä nuoria puhuttelevalla tavalla ja tutkaillaan myös sitä, mitä on maailmanlaajuisesti tähän saakka saavutettu. Sarjakuvapaketti sisältää myös havainnollistavia tehtäväideoita kehitysaiheiden käsittelemisen helpottamiseksi koulutunneille sekä kerhoihin, rippikoulu- ja Prometheus-leireille jne.

Julkaisija: Suomen YK-liitto, 47 s. 2011.

Julkaisuvuosi:
2011
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys

Malli-YK - Kerhonohjaajan opas

Aineistotyyppi: Painettu aineisto
Kohderyhmä:
esi- ja alkuopetus, toinen aste
Tarkemmat tiedot:

Malli-YK -kerhoopas on tarkoitettu Malli-YK -kerhonohjaajille. Kerhokertojen aikana tutustutaan Yhdistyneisiin kansakuntiin, valitaan kerholle oma ajankohtainen aihe ja jokaiselle kerholaiselle edustettava valtio. Kerhon aikana käytetään monipuolisia työtapoja leikeistä ryhmätöihin, itsenäiseen valmistautumiseen, kirjoitustehtäviin ja puheharjoituksiin.

2009, 39 s.

Julkaisuvuosi:
2009
Aihepiiri:
menetelmäopas

Sivut