Materiaaleja kouluille

Tehtäviä sovittelun teemaan liittyen (yläkouluille)

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Sovitteluun ja sovinnontekoon kuuluu usein anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen sekä yhteinen päätös vastaavien tilanteiden välttämisestä tulevaisuudessa. Tehtävävinkkien ja päivänavauksiksi soveltuvien tekstien avulla voi käsitellä sovittelun merkitystä ja anteeksiantamisen tärkeyttä.

Julkaisuvuosi:
2009
Aihepiiri:
rauha ja turvallisuus

Open vihko: YK:n kulttuurien lähentymisen teemavuosi kouluissa

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
alakoulu, toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

'Lähennellen' - Open opas on osa YK-liiton kouluille tuottamasta materiaalipaketista kulttuurien lähentymisen teeman käsittelyyn eri kouluasteilla.

Materiaalin ensimmäinen osio on yhteenveto teemavuoden sisällöstä ja tarkoitettu kaikille kouluasteille. Alakouluille suunnatuissa teksteissä käsitellään satujen muodossa rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta. Yläkoulun ja lukion tekstit käsittelevät edellisten lisäksi rasismin vastaisuutta sekä kulttuurien moninaisuutta. Jokaisen tekstin jälkeen on tehtäväidea aiheen jatkokäsittelyä varten. Vihkon lopusta löytyy maahanmuuton käsitteistöä sekä tietoisku yhdenvertaisuudesta Suomessa.

Tekstit ja tehtävät on suunniteltu käytettäväksi päivänavauksina, välipaloiksi oppituntien lomassa tai ajattelun herättelyksi aiheen syvempää käsittelyä varten.

Aineisto soveltuu sekä ala- ja yläkoulujen että lukioiden käyttöön.

Julkaisuvuosi:
2010
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys
Liitetiedostot:

Pieni YK-kirja

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
esi- ja alkuopetus
Tarkemmat tiedot:

Varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen suunnattu Pieni YK-kirja pohjautuu ajatukseen siitä, että YK:n kantava periaate yhteistyö ja sen toiminnan merkittävimmät osa-alueet turvallisuus, hyvinvointi, ihmisoikeudet, hädässä olevien auttaminen ja yhteisten sääntöjen laatiminen ovat kaikki aiheita, jotka koskettavat myös lapsia.

Julkaisu sisältää lyhyitä lukuosioita sekä kulloinkin käsiteltävänä olevaan teemaan sopivan leikkivinkin ja puuhatehtäviä. Mustavalkoiset sivut soveltuvat hyvin väritystehtäväksi pienemmille lapsille.

Tarkoituksena on, että vanhemmat, ohjaaja, opettaja tai muu aikuinen käsittelee kirjan aiheita yhdessä lasten kanssa lukien ja leikkien. Loppuun on kerätty kysymyksiä, jotka auttavat keskustelemaan käsitellyistä aiheista lasten kanssa. Tarvittaessa puuhatehtävät soveltuvat lapsille itsenäisesti tehtäviksi.

Pieni YK-kirja on laadittu yhdessä lastentarhanopettajatyöryhmän kanssa ja se on vapaasti kopioitavissa yleishyödylliseen käyttöön.

Julkaisuvuosi:
2012
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, rauha ja turvallisuus
Liitetiedostot:

Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Kenelle ihmisoikeudet kuuluvat? Mitä tasa-arvo tarkoittaa? Onko totta, että maailmasta puuttuu miljoonia tyttöjä? Miltä näyttää naisten ja tyttöjen maailma meillä Suomessa, entä muualla maailmassa?

Uudistunut Friidu avaa uudenlaisen näkökulman ihmisoikeuksien ja tasa-arvon todellisuuteen. Opettajille ja kasvattajille suunnattu materiaali kurkistaa lakien ja asetusten taakse ja tarjoaa näkökulman tyttöjen maailmaan arjen näkökulmasta. Materiaali sisältää runsaasti tietoa ihmisoikeuksien tilasta, mutta tarjoaa tilastojen ja taulukoiden ohella myös vaihtoehtoista materiaalia aiheen käsittelyyn. Harjoitusten avulla teemoja on helppo sisällyttää osaksi opetusta, tai pitää kokonainen ihmisoikeuskurssi.

Materiaalia elävöittää Katja Tukiaisen kuvitus. Vuonna 2008 julkaistun Friidun päivityksestä vastasi Rosa Puhakainen-Mattila, Suomen YK-liitto.

Julkaisuvuosi:
2013
Aihepiiri:
ihmisoikeudet
Liitetiedostot:

Fredi – pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Uudistunut Fredi avaa uudenlaisen näkökulman ihmisoikeuksien ja tasa-arvon todellisuuteen. Opettajille ja kasvattajille suunnattu materiaali kurkistaa lakien ja asetusten taakse ja tarjoaa näkökulman poikien maailmaan arjen näkökulmasta. Materiaali sisältää runsaasti tietoa ihmisoikeuksien tilasta, mutta tarjoaa tilastojen ja taulukoiden ohella myös vaihtoehtoista materiaalia aiheiden käsittelyyn. Harjoitusten avulla teemoja on helppo sisällyttää osaksi opetusta, tai pitää kokonainen ihmisoikeuskurssi.

Materiaalia elävöittää Jii Roikosen kuvitus. Fredi on toteutettu eri järjestöjen yhteistyönä. Materiaalien pedagogiset osuudet on tuotettu yhdessä kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2008 julkaistun Fredin päivitystyöstä vastasi vuonna 2012-2013 Rosa Puhakainen-Mattila, Suomen YK-liitto. Toistaiseksi uudistettu Fredi on ilmestynyt vain sähköisenä pdf-painoksena.

Julkaisuvuosi:
2013
Aihepiiri:
ihmisoikeudet
Liitetiedostot:

Sopulipolku

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
alakoulu
Tarkemmat tiedot:

Sopulipolku on alakoulujen käyttöön suunniteltu, ulkona toteutettava suunnistustyyppinen tehtävärata, joka on sovellettavissa myös työpajatyyppiseen toimintaan sisäkäytössä. Sopulipolulla tutustutaan sovitteluun ja siihen liittyviin teemoihin toiminnallisin menetelmin. Oppilaat pääsevät pohtimaan sovinnon avaimia etsimällä yhdessä ratkaisuja rastitehtäviin.

Sopulipolun ajatuksena on korostaa ratkaisukeskeisyyttä ja yhteistyön tärkeyttä. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi liikuntatunnilla, elämänkatsomustiedon tai uskonnon tunnilla tai koko koulun yhteisenä teemapäivänä. Aikaa koko polun alustus, toteuttaminen ja purku vievät noin 90 minuuttia.

Voit tulostaa polun toteutusta varten tarvittavat materiaalit alla olevista linkeistä.

Julkaisuvuosi:
2009
Aihepiiri:
rauha ja turvallisuus

Sovittelupolku

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

YK-sovittelupolku tutustuttaa oppilaat toiminnallisin menetelmin YK:n rauhantoiminnan eri osa-alueisiin (konfliktinehkäisy ja yleinen aseidenriisunta, rauhantekeminen, rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen) ja auttaa heitä huomaamaan arkipäiväisen sovittelun ja kansainvälisen sovittelun yhteydet.

Sovittelupolku sopii toteutettavaksi joko ulkona luonnossa suunnistustyyppisesti tai työpajatyöskentelynä luokassa. Polku on suunniteltu yläkouluille ja lukioille. Aikaa koko polun alustus, toteuttaminen ja purku vievät noin 90 minuuttia.

Voit tulostaa polun toteutusta varten tarvittavat materiaalit alla olevista linkeistä.

Julkaisuvuosi:
2009
Aihepiiri:
rauha ja turvallisuus

Ystävysten puuhamatka

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
esi- ja alkuopetus
Tarkemmat tiedot:

Suomen YK-liiton ja Tammen yhteistyönä on toteutettu lapsen oikeuksia käsittelevä puuhavihkonen. Vihkonen kannustaa lapsia ja heidän lähellään olevia aikuisia tutustumaan lapsen oikeuksiin ja keskustelemaan niistä.

Puuhavihkosessa on muun muassa erilaisia piirros- ja väritystehtäviä. Tehtävät käsittelevät suvaitsevaisuutta, erilaisuutta, ystävyyttä sekä kansainvälisyyteen ja meitä ympäröivään maailmaan liittyviä aiheita.

Kantavana ajatuksena on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ketään ei saa syrjiä tai kohdella eriarvoisesti ulkonäön, uskonnon, kansalaisuuden tai muun syyn perusteella. Meillä kaikilla on myös samat oikeudet, vaikka ne eivät ehkä toteudukaan kaikkialla maailmassa. Jokaisella on myös velvollisuuksia toinen toistaan kohtaan.

Kuvittanut Marjo Nygård; kirjoittanut Iisa Juva, Inka Leisma, Rosa Puhakainen-Mattila, Paula Tikka; 16 s. 2008.

Huom! Painos loppu. Julkaisu on saatavana vain sähköisenä.

Julkaisuvuosi:
2008
Aihepiiri:
ihmisoikeudet

Globalis – Open opas

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
alakoulu, toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

Globalis on jatkuvasti kehittyvä interaktiivinen tietokanta, joka sisältää mm. karttoja, maatietoutta, artikkeleita ajankohtaisista konfikteista eri puolilla maailmaa, inhimillisen kehityksen tilastoja, satelliittikuvia ihmisten aiheuttamista luonnonmullistuksista sekä tietoa keskeisistä kansainvälisistä sopimuksista. Se on ainutlaatuinen globaalikasvatuksen työkalu, jota voi hyödyntää monipuolisesti osana opetusta. Globalis toimii myös opettajan tiedonlähteenä tuntien ja tehtävien
suunnittelussa, oppilaiden työkaluna tehtävien yksilöllisessä tekemisessä tai yhdessä dataprojektorilla tarkasteltuna.

Opettajan oppaan tarkoitus on tarjota opettajille ideoita siitä, miten hyödyntää Globalista omassa opetuksessaan. Alkuun on poimittu 7-9 vuosiluokkien opetussuunnitelman perusteista kohtia, joiden käsittelyssä Globalista esimerkiksi voi käyttää.

Julkaisuvuosi:
2010
Aihepiiri:
kestävä kehitys, menetelmäopas
Liitetiedostot:

8 rätt – FN:s milleniemål

Aineistotyyppi: Sähköinen aineisto
Kohderyhmä:
toinen aste, yläkoulu
Tarkemmat tiedot:

FN:s millenniemål är centrala bland annat ur människorätts-, jämställdhets-, utvecklings- och miljösynpunkt. I den publikation som FN-förbundet producerat, "8 rätt" fördjupar vi oss i millenniemålen med hjälp av seriestrippar, fakta och uppgifter. Häftets förslag till uppgifter kan utnyttjas mångsidigt i undervisningen i olika ämnen i högstadier och gymnasier.

Julkaisuvuosi:
2013
Aihepiiri:
ihmisoikeudet, kestävä kehitys
Liitetiedostot:

Sivut